Kulturmiljöprogrammet: Skydd mot exploatering, men samtidigt utveckling

Debatt7 december 2020 kl 05.045
Bara du som prenumererar får:
• Över 5000 artiklar i arkivet
• Alla reportage
• Alla tester (kräftor, semlor, restauranger)
• Bildrebusjakten 1 gång/månad
• Dryckesguiden 1 gång/månad
• Bopriser 1 gång/månad
• Nyhetsbrev 1 gång/månad
Du stödjer Lidingös lokala dagstidning med oberoende journalistik
Läs denna artikel gratis!
... och du får 5000 andra artiklar också!
Prenumerera från
29 kr/månad
Första månaden gratis!
Ingen bidningstid
Klicka här
Du stödjer Lidingös lokala dagstidning med oberoende journalistik
En månad i taget
29 kr/månad
Ingen bindningstid
Första månaden gratis!
Årsprenumeration
295 kr/år
(24:50/månad)
(Ord pris 345 kr/år)
Ingen bindningstid
Första månaden gratis!
En dag
49 kr/dag
Engångsbetalning (kort eller Swish)
Har du redan ett konto?
Christer Hallerby (L)

Kommentarer

 1. Tack Christer, önskade att sittande majoritet gör om, gör rätt, häv stoppet av attefall och tala om hur ni vill och inom vilka gränser istället för stop. Att en M-ledd nämnd är för såna inskräkningar i äganderätten via ”tolkningsbara planer” är helt oförlåtligt! Jag hade väntat mig något liknande från miljö eller vänsterpartiet. Men inte Moderaterna…

 2. https://www.lidingonyheter.se/riv-huset-ravinen-22/
  Jag har kämpat hårt för detta men politikerna vill inte ens svara mej !Jag har gett upp då det gäller politik och det har dom flesta Lidingöbor också gjort. Alla inser att det är hopplöst. Det är bara dom stenrika som kan göra som dom vill. Jag har fått många berättelser från uppgivna människor.

 3. Tack Christer!
  Vi en grupp från Lidingövillor Villaägareföreningar i Samverkan som har yttrat oss till staden i liknande formuleringar och fått visst gensvar från politiken. Men nu tycker vi att det är dags att börja en omarbetning av KM-förslaget.
  Vi uppskattar att staden bevakar de fina kultur- och miljövärdena på ön, men det får inte gå till överdrift som i förslaget där ca 1/4-del av alla fastigheter föreslås bli KM-märkta och mycket av positiv utveckling och förändring av dem stoppas. Den stora omfattningen innebär onödigt stora insatser och kostnader för staden för övervakning, registrering och bygglovshantering och för fastighetsägaren för bortkastad planering och projektering.
  Och framför allt vill vi ge fastighetsägaren tillbaka sitt fulla ansvar och initiativ för sin egen fastighet, som han ju bör vara bäst på att både bevara och utveckla. Detta måste framgå av ett nytt förslag. Stadens roll är ju att i första hand ge service och i andra hand bevaka att lagen följs.

  Nu är det dags för förvaltningen att ta in dessa tankar och Lidingövillors förslag i yttrande och mötesanteckningar i ett nytt KM-förslag med:
  – kriterier för KM-märkning
  – precisering av vilka fastigheter som skall märkas
  – exempel på vad som får och inte får göras på fastigheten och hur det skall presenteras för läsaren (vi har givit exempel)

  PLANERING för detta måste starta nu !

  1. Bra!

   Vi som bor vid vändplanen på Höguddsvägen 30-32 (34-36) har tyvärr först på sistone uppmärksammat programmet.

   Våra fastigheter, från 1978, är ju belägna mitt emellan Villa Högberga (Högberga Gård) och Villa Högudden. På vissa av kartorna i förslaget finner vi oss ”inringade” i ett ”KM-märkt” område vilket väcker funderingar.

 4. Flyttkaruseller i all ära men många har bott länge på samma adress för att man trivs med gestaltning (hus & natur) och grannar i sitt kvarter.
  Men, en tråkig utveckling som t.ex Anders Bergstedt redovisar med emfas är grannkonflikter. Idag sågas träd ner på allmän mark, låga trästaket ersätts med höga järn/plåtgaller (smide har man inte råd med) och kompletteras med elektriska grindar. I dessa kameraövervakade fort maximeras sedan om/nybyggnader utifrån planbestämmelser, som 100 år gamla inte tar höjd för modetrender.

  Tyvärr innebär volymmaximering att fasader ser ut som kolosser gärna utbyggda med icke bygglovspliktiga förhöjda altaner. Motelden från grannarna blir då att plantera ogräs (bygglovsenhetens tips) t.ex häckar av tujor utmed tomtgräns för att få erhålla tidigare insynsskyddade vistelseytor på sin egen tomt.

  Det finns även en kategori vinstmaximerare som hyr in arbetskraft som bor på byggarbetsplatsen 24/7 för att göra kosmetiska ingrepp som kanske känns nydanande under några år för att sedan sälja och fortsätta med nästa projekt.

  Staden har med sitt planmonopol två uppdrag, Att bevaka föreskrifter och PBL samt att skydda grannar mot intrång som fastighetsexploatörer gör, många gånger omedvetna om villastadens unika karaktär.

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *