Kolkajen vid Ropsten byggs ut

Som en del i utbyggnaden av Norra Djurgårdsstaden planeras området Kolkajen - Ropsten byggas ut på påldäck i Lilla Värtan. Visionsbild Kolkajen, Illustration Adept & Mandaworks
Lidingö8 april 2019 kl 06.494 1

Inom Kolkajens område norr om Lidingöbron vid Ropsten planeras 1 500 nya bostäder – varav 40 är flytande studentlägenheter, två förskolor och cirka 11 000 kvm kommersiella ytor, samt parker, torg, kajer och en vattenarena.

För att området ska kunna utvecklas krävs omfattande saneringsarbeten både på land och i det nära vattenområdet, då sedimenten inom utbyggnadsområdet är kraftigt förorenade. Saneringsåtgärderna i vattenområde omfattar både muddring och övertäckning.

Stockholms stad arbetar för närvarande med att utreda fyra möjliga lösningar för hanteringen av de muddermassor som kommer uppstå i projektet i samband med saneringen. Staden genomför därför nu ett kompletterande samråd i Kolkajen kring hanteringen av dessa muddermassor. Staden samråder samtidigt kring anläggande av ett tillkommande påldäck norr om lilla Lidingöbron, samt grundvattenbortledning på land inom detaljplanen Kolkajen.

Samrådsunderlaget finns tillgängligt i Lidingö Stadshus reception, Lejonvägen 15.

Underlaget finns även på Stockholms stads webbplats:
vaxer.stockholm/projekt/kolkajen/

Kommentarer

  1. Det är generande att se planerna på den imponerande utbyggnaden av Norra Djurgårdsstaden ut i vattnet och allt mindre hänsyn tas till Lidingö. Naturligtvis kommer utbyggnaden, muddringen och bygget av Lilla Lidingöbron att orsaka stora påfrestningar på miljön. Man bortser också totalt från Lidingös behov och krymper hela tiden utrymmet. På Lidingösidan kommer det under många år att vara upplag och ingen planering finns för vad som skall byggas sedan. Man har förkastat aqvarium , badhus med simanläggningar och restaurang. Eftersom Lidingö gett upp försöken att stoppa trängselskatten för att lämna av bilpassagerare i Ropsten och att parkeringsplatserna blir allt färre och dyrare är det obegripligt att man inte planerar för en infartsparkering på Lidingösidan.

    Oavsett vad som skall byggas på upplagsplanen kommer det att behövas parkeringsplatser som samtidigt kan fungera som infartsparkering. Det är obegripligt att inga politiker , inga experter, konsulter och tjänstemän nappat på min långvariga kamp för att redan nu göra en provisorisk infartsparkering på gräsområdet vid lokalgatan mitt emot infarten till upplaget. Det kan man göra direkt och kostnaden är försumbar. Det skulle också ge Lidingöborna intrycket att vi själva försöker att lösa de problem där Stockholm uppenbart motarbetat oss !

    1. Varför ska Sthlms stad ta hänsyn till Lidingö när man vill bygga bostäder åt stadens långa bostadskö? Bara för att Lidingö inte vill ha någon stadsutveckling överhuvudtaget behöver man inte bromsa andra kommuner att utvecklas. Vad vore Lidingö utan Stockholms tillväxt? Det är väl inte Stockholm som motarbetar er? Hade ni velat ha tunnelbana ut till er hade ni sluppit er problem med infartsparkering i Ropsten? Att parasitera på andra större kommuner är vanligt men att gnälla på de som om de motarbetar en är nonsens och egocentriskt!

  2. Frågan är hur en vikande bostadskonjunktur och en kommande lågkonjunktur påverkar planerna. Vem skall köpa lägenheterna?

    1. Nilsson ! Det problemet är inte vårt och det kommer Stockholm att lösa. Jag blir imponerad av att det blir en ”vattenarena”, vad det nu innebär. Vårt problem är att vi inte har någon planering för framtiden. Skall vi vänta i 5 år med att börja planera vår ”vattenarena” eller vad som skall byggas på vår sida tar det minst 5 år till innan det är på plats. Nu får vi acceptera att bron byggs men jag vidhåller att vi själva måste lösa problemet med infartsparkering och då är det rimligt att ordna på och avstigning från Lidingöbanan. Det ingår inte i planeringen ! Inte ens så mycket sunt förnuft finns hos politiker, tjänstemän och konsulter. Jag är övertygad om att totalkostnaden för Lilla Lidingöbron inte kommer att bli 537 miljoner utan det kommer att tillkomma det ena efter det andra. Enteprenören är ytterst erfaren och slipad och kommunens jurister har ju gjort bort sej gång efter annan.

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *