Källenfors (M) i debatt mot sig själv om pengar till kommunerna

Debatt6 februari 2020 kl 06.232

Strax innan jul beslutade majoriteten om fryst skol- och äldrepeng och kommunstyrelsens ordförande Daniel Källenfors (M) skrev en debattartikel i SvD med rubriken ”Kommunerna behöver inte mer pengar”. Efter julledigheten kom en ny debattartikel från Källenfors i Mitt i och Lidingö Nyheter med det motsatta budskapet att det är välfärdskris och att kommunerna måste ha mer pengar – och det på en gång.

Det vore riktigt underhållande att följa Källenfors debatt med sig själv om det inte vore för att Moderaternas agerande i kommunen med fryst peng nu försämrar för elever, personal och äldre på ön.

Jag hoppas att Källenfors nu fattar ett klokt beslut och går på den av sina två argumentationslinjer som bygger på att välfärden behöver mer pengar. Vi i Centerpartiet vill nämligen använda de pengar som nu kommer från regering och riksdag, minst 16,3 mnkr till Lidingö, för att minimera skadorna av den frysta skol- och äldrepengen. Detta genom en extra utbetalning till äldreomsorgen och skolorna redan nästa termin.

För att skolorna ska kunna planera inför nästa termin bör beslut komma så snart som möjligt för att säkra personalförsörjning, kompetensutveckling och barngruppernas storlek i välfärden på Lidingö. Centerpartiet kommer på fullmäktige i februari lägga en motion att dessa extra pengar ska fördelas till skola och omsorg redan i år.

Vi hoppas få stöd av Källenfors i linje med den argumentation han haft efter juluppehållet. Det skulle ju vara trist om han återupptar debatten med sig själv genom att inte fördela de pengar han själv efterfrågat till välfärden. Ge tillskott till barn, personal och äldre här på ön redan under 2020!

Patrik Buddgård (C), gruppledare

Kommentarer

  1. Att de pengar som nu tillförs kommunen enligt riksdagsoppositionens förslag, kan vi nog alla i oppositionen vara överens om att de skall användas. Förslag tillför dem till förskola och skola för att hålla finansieringsnivån, istället för att skära ner.

  2. I senaste ”Mitt i” läste jag något intressant om Lidingös styrande:
    ”slöseri att skatten går till extra befattningar”
    ”det har kommit till min kännedom att majoriteten som styr Lidingö inte bara försökt höja sina egna arvoden på andra förtroendevaldas bekostnad ( med motiveringen att de då skulle ta bättre beslut, enligt C-J Schiller KD i intervju i DN). De har också ett extra kommunalrådmot vad som anses motiverat och vad som gäller i andra kommuner. Posten har tillfallit KD ( Schiller igen), som tydligen har denna förmån för ”lång o trogen tjänst”. Ovanpå detta har man också behållit en avlönad ”politisk sekreterare” till kommunstyrelsens ordförande Källenfors (M).Denna sekreterare infördes som ett provisorium när förförra ordf. Paul Lindqvist fick ett viktigt externt uppdrag, samtidigt som han satt kvar som ordförande i kommunstyrelsen. Befattningen saknar sådan motivering idag. Undrar om dessa anomalier är ett resultat av att man nu tänker o beslutar sämre, då man inte fick de önskade löneförhöjningarna? Eller ska vi se det som an del av majoritetens ideologi- att när det gäller resurser till de egna går det bra att slarva med skattemedel.
    ( med ursäkt till ”katten” för ev. avskrivningsfel)

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *