Hög tid att alla partier tar ansvar för Lidingös skolor

Debatt25 april 2022 kl 04.002

”Få politiska uppgifter är så grundläggande som en fungerande skola för våra barn” skriver Daniel Källenfors och Anna-Carin Pehrson (M) i Lidingö Nyheter. Det är bara att instämma till fullo. Och tyvärr samtidigt konstatera att Moderaterna i Lidingö inte tar det ansvaret.

För att alla elever ska komma till sin rätt och få det stöd de behöver för sitt lärande krävs att lärarna ges rimliga förutsättningar. Stora klasser, svårt att få extra resurser, betungande administration – det är faktorer som motverkar målet en bra skola för alla barn. Att åtgärda detta skulle kosta pengar som den moderatledda majoriteten inte vill skjuta till. Förlorarna är just de elever som Moderaterna säger sig vilja värna, de som riskerar att gå ur grundskolan utan fullständiga betyg.

Nu vill Moderater och Liberaler öka problemen för öns skolor. Skolorna finansieras via en skolpeng per elev, de måste fylla sina klasser för att få ekonomin att gå ihop. Den stora utmaningen tidigare har varit att få skolorna att räcka till. Under 2020-talet är det motsatsen, antalet elever minskar. För till exempel elvaåringar en minskning med 18 procent fram till 2030.

I detta läge vill landets största skolföretag, Academedia, starta en ny grundskola med 230 elever på ön. Att ta politiskt ansvar är då rimligen att säga nej, vilket Utbildningsnämnden kunde göra vid sitt aprilmöte. Majoriteten valde i stället att säga ja.

Det är inte politikerna som ska välja vilka skolor som ska läggas ner, det ska föräldrarna göra är ett argument som skenbart kan låta demokratiskt. Verkligheten är en annan. Ingen skola kommer att bli bortvald av alla, men alla skolor kommer att tappa elever, och därmed intäkter. Alla blir förlorare. Tvärtom måste vi som är förtroendevalda i Utbildningsnämnden nu ta ansvar för hur skolorna både ska klara att elevantalet minskar och hur möjligheterna för lärarna att ge alla elever en bra start i livet ska kunna öka.

Sven Erik Wånell, ersättare Utbildningsnämnden (V)

Kommentarer

  1. Ett sätt att mäta kvalitetsarbetet i skolor är bl.a. frånvarofrekvens bland elever och andel sjukskrivna lärare förutom betyg och andra mått.
    Det finns skräckexempel i många kommuner men hur det är på Lidingö är osäkert. Vem har koll?

  2. Den skola som söker godkännande hos Skolinspektionen för att starta en förskoleklass, grundskola upp till nian och fritidshem på Lidingö är en montessoriskola. Inom ramen för dagens grundskoleplatser finns en begränsad möjlighet att välja Montessoripedagogiken.
    Samtidigt är efterfrågan på Montessoripedagogiken stor på förskolenivå. För de vårdnadshavare som valt någon av nio befintliga Montessoriförskolor finns enbart en skola upp till sexan med Montessoripedagogik att välja på i Lidingö. Ytterligare grundskoleplatser som erbjuder Montessoripedagogik F-9 skulle därför bli ett positivt komplement till nuvarande situation.

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *