Hästholmsvarvet – landets största yachtvarv blomstrade under 50 år

Historia9 februari 2019 kl 07.21

 I Gåshaga fanns ett av Sveriges mest kända och troligen Skandinaviens största småbåtsvarv. Det drevs av landets främsta båtkonstruktörer. Man byggde segel- och motorbåtar av högsta kvalité, gärna stora båtar. Varvet drevs i över 50 år och kom att bli känt långt utanför Sveriges gränser.

Ett exempel på varvets stora produktion, den imponerande 150 m2 skärgårdskryssaren ”Singoalla” som byggdes på Hästholmsvarvet 1919. Hon var 23,94 m lång och 3,31 m bred,med ett  deplacement på 16 ton. Den kände båtkonstruktören Gustaf Estlander ritade henne för eget bruk. I fem kappseglingsstarter tog hon fem förstapris.
Ett exempel på varvets stora produktion, den imponerande 150 m2 skärgårdskryssaren ”Singoalla” som byggdes på Hästholmsvarvet 1919. Hon var 23,94 m lång och 3,31 m bred,med ett deplacement på 16 ton. Den kände båtkonstruktören Gustaf Estlander ritade henne för eget bruk. I fem kappseglingsstarter tog hon fem förstapris.

Verksamheten startade på Hästholmen, nuvarande Kvarnholmen, i Nacka, där man från början byggde pråmar. Under varvets aktiva år som fritidsbåtsvarv hade man gräddan av Sveriges båtkonstruktörer anställda som varvschefer. 1906 anställdes den unge båtbyggaren Knut Ljungberg, som sedermera blev legendarisk båtkonstruktör. På bara något år hade han konverterat pråmvarvet till ett fullfjädrat fritidsbåtsvarv. Året därefter sjösattes den första motorbåten, den 14 meter långa Elsa. Ljungbergs stora genombrott som konstruktör kom 1910 då KSSS och KAK anordnade en spektakulär motorbåtstävling kustvägen från Nynäshamn till Göteborg. Flera av nybyggena var ritade av Ljungberg. Vann gjorde den 15 meter långa motorkryssaren Standard, som naturligtvis var byggd på Hästholmsvarvet och ritad av Knut Ljungberg. Båten var uppkallad efter Standard-motorn, som varvet sålde.

Motorkryssaren m/y Standard, ritad av Knut Ljungberg ses här vid båthuset på Helsingholmarna.
Motorkryssaren m/y Standard, ritad av Knut Ljungberg ses här vid båthuset på Helsingholmarna.

Idel kända båtkontruktörer
Under 1917 köpte varvet in en stor tomt i Gåshaga och byggde upp en fullständig varvsanläggning för fritidsbåtar. Efter en schism lämnade Ljungberg dock varvet 1923, och startade eget båtbyggeri i varvets gamla lokaler på Kvarnholmen.  Hästholmsvarvet i Gåshaga drevs därefter vidare av ett antal namnkunniga båtprofiler. Några år drevs det av direktören Kurt Heinecke, som då var ägare till Lökholmen i Sandhamn. Där lät han uppföra den nationalromantiska och mycket särpräglade stenvillan "Trollgården", med metertjocka väggar och utvändigt klädd med grovhuggen granit. På intilliggande ön Trollharan lät han bygga ett observatorietorn såsom en kopia av 1700-talets tidiga fyrbyggnader. 1945 sålde Heinecke fastigheterna på Lökholmen och Trollharan till KSSS.
 
På 1920-talet var Yngve Holm varvschef på Hästholmsvarvet. Han var seglare och båtkonstruktör av rang. Under senare hälften av 30-talet var den legendariske Hugo Schubert chef, även han var en skicklig båtkonstruktör som skapat ett stort antal legendariska motorjakter, som till exempel Bellman, Capella och Atala.
 
Varvet hade förutom nybyggnadsverksamheten också vinterförvaring av ett stort antal båtar. 1931 hade varvet 200 båtar upplagda över vintern som man rustade för sjösättning, med ungefär 100 man anställda.
 
Från 1947 arbetade den kände båtkonstruktören Harry Becker på varvet som konstruktör och varvschef. Han är känd för sina många vackra skärgårdskryssare och motorbåtar. Sista ägare av varvet var båtkonstruktören Knud H. Reimers, välrenommerad konstruktör till många klassiska båtar, inte minst skärgårdskryssare, havskryssare och motorbåtar.

Flygbild över Hästholmsvarvets välorganiserade anläggning i Gåshaga. Till höger låg den stora båtverkstaden, i mitten slipen som tog 100 ton och till vänster båtförvaringshallen.
Flygbild över Hästholmsvarvets välorganiserade anläggning i Gåshaga. Till höger låg den stora båtverkstaden, i mitten slipen som tog 100 ton och till vänster båtförvaringshallen.

Båtverkstaden var av ansenliga dimensioner.
Båtverkstaden var av ansenliga dimensioner.

I varvets imponerande varvshall pågick samtidigt byggen av flera stora båtar. På bilden, tagen före 1925, ses en stor motorjakt och i bakgrunden en 150 kvm skärgårdskryssare under byggnad. Foto ur C-H Ankarbergs samling.
I varvets imponerande varvshall pågick samtidigt byggen av flera stora båtar. På bilden, tagen före 1925, ses en stor motorjakt och i bakgrunden en 150 kvm skärgårdskryssare under byggnad. Foto ur C-H Ankarbergs samling.

Varvsplatsen i Gåshaga, låg mellan Rastas stora sommarvilla och Ljungströms Ångturbin.
Varvsplatsen i Gåshaga, låg mellan Rastas stora sommarvilla och Ljungströms Ångturbin.

m/y Loris byggdes 1913 åt Ivar Kreuger då Hästholmsvarvet låg på Kvarnholmen. Hon ritades av Knut  Ljungberg och finns kvar än idag, renoverad till originalskick. Hon är känd för att 1924 ha gjort en tur i skärgården med Douglas Fairbanks, Mary Pickford och Greta Garbo. Loris är idag K-märkt.
m/y Loris byggdes 1913 åt Ivar Kreuger då Hästholmsvarvet låg på Kvarnholmen. Hon ritades av Knut Ljungberg och finns kvar än idag, renoverad till originalskick. Hon är känd för att 1924 ha gjort en tur i skärgården med Douglas Fairbanks, Mary Pickford och Greta Garbo. Loris är idag K-märkt.

Motorkryssaren m/y Independance, byggdes 1911 på Hästholmens varv åt direktören Knut Heinecke. Hon var 14 meter lång och konstruktör var CG Petterson.
Motorkryssaren m/y Independance, byggdes 1911 på Hästholmens varv åt direktören Knut Heinecke. Hon var 14 meter lång och konstruktör var CG Petterson.

Skärgårds75:an ”Ila”, här kraftigt nedrevad i hård vind, var en av Hästholmsvarvets många större vackra skärgårdskryssare; byggd 1917 med måtten 16,20 x 2,58, konstruktör var Erik Salander.
Skärgårds 75:an ”Ila”, här kraftigt nedrevad i hård vind, var en av Hästholmsvarvets många större vackra skärgårdskryssare; byggd 1917 med måtten 16,20 x 2,58, konstruktör var Erik Salander.

Den vackra sommarvillan i ”Rasta” blev närmast ”inringad” av varv och oljecisterner, varför ägaren tröttnade och sålde huset till Svenska Shell. Namnet Rasta lär vara en kortversion av ”Rastad”.
Den vackra sommarvillan i ”Rasta” blev närmast ”inringad” av varv och oljecisterner, varför ägaren tröttnade och sålde huset till Svenska Shell. Namnet Rasta lär vara en kortversion av ”Rastad”.

På den en gång så vackra tomten för sommarvillan Rasta växte oljelagret fram. Till höger skymtar Hästholmsvarvets stora varvshall. Arkiv: Börje Bohman.
På den en gång så vackra tomten för sommarvillan Rasta växte oljelagret fram. Till höger skymtar Hästholmsvarvets stora varvshall. Arkiv: Börje Bohman.

Ett ytterst noggrant saneringsarbete utfördes inom hela området. Berget frilades och förorenad jord sanerades på plats och ren jord lades tillbaka. Foto: Lars G Karlsson.
Ett ytterst noggrant saneringsarbete utfördes inom hela området. Berget frilades och förorenad jord sanerades på plats och ren jord lades tillbaka. Foto: Lars G Karlsson.

Varvsområdet köptes senare av Svenska Shell, tidigare Svensk-Engelska Mineralolje AB, som skulle utvidga sin cisternanläggning i Gåshaga. 1951 lades Hästholmsvarvet ner. Idag är alla cisterner rivna, marken sanerad och hela området bebyggt med moderna, eftertraktade bostäder. 

Källor:
Lidingö Stadsarkiv. C-H Ankarberg. Eric o Nils Forsgren, Lidingö–Människor och miljöer. Lars G Lindström, Hållplats Gåshaga. SK 75-klubben.

 

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *