Förslag till ny bussringlinje

Debatt14 januari 2020 kl 06.578

Förbättrade tvärförbindelser för Lidingös centrala delar – vad tycker du som Lidingöbo?

Lidingös tvärkommunikationer är helt oacceptabla och bättre blev det inte av att buss 233 lades ned vid årsskiftet.

Enligt resvaneundersökningar på Lidingö 2013 och 2015 utgör lokala resor på Lidingö cirka 41 procent av alla resor som Lidingöborna genomför en vardag.  Av dessa resor utförs endast 9 procent med kollektivtrafiken, det vill säga med buss eller Lidingöbanan. Bilresorna utgör 61 procent.

För att förbättra tillgängligheten och förkorta restiden för resor mellan viktiga resmål inom centrala delar av Lidingö, måste kollektivtrafiken göras attraktiv för att bli ett alternativ. Huvuddelen av Lidingös arbetsplatser, skolor, sjukhus och serviceutbud finns inom området.

Idag är busslinje 238 den enda tvärförbindelsen som sammanbinder delar av norra och södra Lidingö, sedan busslinje 233 lades ner. Linje 233 hade otillräcklig turtäthet och detta ledde till en allt lägre beläggning. Lidingös politiker har gjort vad de kunnat för få behålla linjen men det är ju regionen och inte kommunen som bestämmer i frågan.

Lidingö Näringslivs Trafikgrupp har tagit fram ett förslag till en ny bussringlinje som med rätt trafikering skulle kunna lösa Lidingös tvärförbindelser och medverka till en rejäl ökning av resor med kollektivtrafiken, något som väl överensstämmer med Region Stockholms mål för samhällsutveckling och miljöanpassning. Det saknas ett alternativ för resor för företagare, anställda, lärare och skolelever, besökare, pensionärer och äldre, idrottsutövare och övriga. Bra kollektiva kommunikationer gynnar utveckling av samhällets viktiga funktioner såsom skola, vård, hälsa/ omsorg, idrott och olika serviceutbud som handel och hantverk. Det är avgörande för samhällsutvecklingen.

Förslaget till ny ringlinje passerar och knyter ihop centrala Lidingös stora
bostadsområden, såsom Dalénum, Larsbergs brygga, Högsätra, Gångsätra,
Mosstorp, Hantverkshuset, Hersby åker, Kvarnen/Lidingö kyrka, Lidingövallen, Näset, Islinge, Lidingö centrum, Torsviks centrum, Herserud/Millesgården, Baggeby, Bodal, Larsberg. Bussringlinjen täcker in 49 procent av alla invånare på Lidingö.

Eftersom ringlinjen går på vägar som redan trafikeras med tung trafik krävs begränsade åtgärder för att etablera en ny busslinje. Befintliga hållplatser kan i stor utsträckning användas. Ringlinjen ersätter till stor del buss 238 och den tidigare buss 233.

För att ge optimal täckning inom området krävs att linjen trafikeras alla dagar i båda riktningar.  Turtäthet 15 min i rusningstid. Övrig tid 30 min och 60 min.

Vi vill nu gärna få synpunkter från Lidingöbor - tycker du att det behövs en ringlinje?

Bussringlinjen startar vid pendelbåtsbryggan vid Dalénum och passerar följande viktiga målpunkter inom de centrala delarna på Lidingö:

Nya simhallen vid Dalénum – Dalénums nya centrumbildning och bostadsområde – Willys – Högsätra planerade centrum med Hälsans Hus, Högsätra skola mm. – Frimurarhemmet – Hantverkshuset, Stockby återvinningscentral, motionsspår – Hersby gymnasieskola – Lidingö kyrka och kyrkogård, St Annagården – Lidingövallen för idrottsaktiviteter inkl. tennishallar – Näsets bostadsområde och skola – Islinge bostadsområde – Lidingö centrum och Stadshuset– Torsviks centrum och skola – Millesgården– Baggeby hållplats vid Lidingöbanan – Baggeby Torg – Ica Kvantum Larsberg, Föreningsgården – Nya simhallen i Dalenum


Lidingö Näringslivs Trafikgrupp
Jan Sjöberg
Hans Lefvert
Kenneth Nylén
Katarina Palmstierna

Kommentarer

 1. Låter spontant som en bra idé. Saknar Foresta på listan, som är en viktig målpunkt på ön. Möjligen att det blir en längre resväg med en ringlinje, än mer direkta linjer, men den fyller en mycket viktig funktion. Om turtätheten blir högre minskar användning av egna bilresor, går inte alltid att vänta 30-60 minuter på en buss.

 2. Mycket bra och viktigt! Dalénum behöver bra bussförbindelser, inte minst när nya simhallen så småningom kommer på plats. Det saknas verkligen alternativ för oss som bor i området och vill åka kollektivt inom Lidingö.

 3. Många jobbar i Rudboda och bor på södra ön så det där skulle inte hjälpa dom. Sedan finns ju även Rudboda skola med barn som har aktiviteter på andra delar av ön.

 4. Många lidingöbor måste idag åka till Centrum och byta buss där, förhoppningsvis kan resorna förkortas med nya tvärförbindelser. Det här är en bra idé att börja debatten om bättre kollektivtrafik med.
  Jag ser framför allt fördelen för öns barn och ungdomar. När tvärbussarna försvann fick de svårt att ta sig till idrotten och musikskolan vid Vallen eller till ridhuset. Vi ska inte heller glömma att många barn idag har valt att inte gå i den närmaste skolan utan längre bort.
  Vi Lidingöbor måste också tvinga SL att se till att man kan byta mellan två bussar eller mellan buss och tåg. Det måste gå snabbt att byta till ringlinjen när man kommer med buss från Rudboda eller tåg från Käppala. Man ska inte behöva vänta i 18 minuter, som det kan vara vid till exempel Kottla idag.

 5. Toppen om vi som saknar bil och är beroende av den dåliga kollektivtrafiken får en ny busslinje.
  Anita Lalander

 6. Har svarat häromdagen men gör det igen.
  Man borde först tillgodose de områden kring Killinge, Långängen och Ekholmsnäs som saknar kollektiv trafik idag. Dessa områden delar södra och norra Lidingö. Här ligger många villor samt Käppala skola, golfbana, skidbacke och ridhus. Våra ungdomar borde åka mer buss än moppebilar och bli skjutsade med Bil. Buss 201 skulle kunna förlängas från Kottla via Brevik, Käppala till Ekolmsnäs.

 7. Christopher har en tanke. Mig tar det 45 minuter att åka kollektivt innan jag ens är i Ropsten! Oftast längre åt andra hållet då tåget går mer sällan än T-banan.

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *