Flytt av golfhål kräver ny mark

Nere till vänster i bilden ligger en transformatorstation. Ill: Lidingö stad.
Stad & Politik12 november 2020 kl 06.447

Ekholmsnäs Golf AB (EGAB) hoppas fortfarande på att få flytta två av sina hål. Nu har de tillsammans med Miljö- och stadsbyggnadskontoret (MSK) hittat möjlighet till en ny lösning sedan deras första försök överklagades av Naturskyddsföreningen på Lidingö. Området som berörs är på 10 507 kvadratmeter.

Som Lidingö Nyheter tidigare rapporterat (se artiklar från den 8/4, 3/6, 4/6 och 13/7) vill golfklubben flytta ett par av sina hål för att bereda rodelåkarna och slalomåkarna bättre förhållanden inom området nedanför slalombacken. Golfklubben hade i sitt första förslag lagt de två hålen inom strandskyddat område nedanför backen. När frågan var uppe i Miljö- och stadsbyggnadsnämnden (MSN) i maj ansåg stadens miljöchef och kommunekolog att det saknades skäl för en ansökan om strandskyddsdispens men politikerna klubbade trots det igenom beslutet. Centerpartiet, Socialdemokraterna och Miljöpartiet reserverade sig och beslutet överklagades till Länsstyrelsen av Naturskyddsföreningen på Lidingö. Länsstyrelsen har i ett delbeslut uppgett att man kan anta att det inte finns förutsättningar för att ge dispens för förslaget. Något slutgiltigt beslut har dock ännu inte kommit från Länsstyrelsen.

Golfklubben har hela tiden ansett att det inte handlar om någon utökning av golfbanan utan endast om en flyttning av två av hålen. Även om det handlar om att flytta ett par golfhål, så innebär det nya förslaget att klubben de facto behöver ta ny mark i anspråk. MSK började under sommaren ta fram ett PM med fyra olika förslag för de nya hålens placering. I PM:et noteras att alla förslag ligger inom ekologiskt känsliga områden. Det förslag som staden valt att gå vidare med innebär att golfhålen förläggs till ängarna söder om Bohusgården som är privatbostad. I närheten finns en ridstig och Lidingöloppet har delar av sin sträckning där. Idag är området betesmark som är upplåten till annan användare. Enligt MSK har de två arrendatorerna redan blivit uppsagda muntligen. Det finns också ett servitut för VA för Bohusgården.

Om EGAB ska få igenom sina önskemål om utbyggd bana för att flytta två hål krävs många beslut på vägen. Kommunstyrelsen behöver tillåta att upplåta marken och MSN behöver besluta om bygglov. Dessutom har EGAB inkommit med ansökan om kommunal borgen på 5 miljoner kronor, också det en fråga som ska prövas av Kommunstyrelsen.

EGAB har i en artikel i tidningen Svensk Golf den 7 november 2019 (https://www.svenskgolf.se/artiklar/tournytt/20191107/sveriges-medlemsrikaste-klubb-bygger-ut/?fbclid=IwAR0POJYdQisM1N0_50flp1RETAdoTccrpsNvsWHh6pKN2ZKOw4lw7G4op_o) berättat om sina förhoppningar att få bygga ut Ekholmsnäs golfklubb till vad klubben kallar ”en riktig golfbana”. Men än så länge får man nöja sig med att förhoppningsvis få flytta ett par av hålen.

Denna artikel publicerades den 12 november. Efter den kom ett antal artiklar och väldigt många kommentarer (rekord i Lidingö Nyheters historia). Så här finns de andra artiklarna om golfbanan:
Stoppa utbyggnaden av golfbanan (12 november)
Missuppfattningar om golfbanan (13 november)
Bra både för golfen och skidåkningen (16 november)

Kommentarer

 1. Här har man en möjlighet att ge ungdomar en möjlighet till spel till ett rimligt pris, varför jag anser att Lidingö stad skall underlätta utbyggnaden.
  Man kan inte låta Naturskyddsföreningen, och LIdingö Hembygdsförening, och Lidingö Ornitologiska förening sabotera detta! Se vad som är väsentligt!
  Påminner om vilket liv det var när Rudboda skulle bebyggas och vilka problem detta skulle medföra! Det blev ju inga stora problem!
  Bengt Barkman

 2. Den ursprungliga, goda tanken med Ekholmsnäs golf var en driving range och småskalig verksamhet. Sedan dess har det blivit allt fler golfbanor som skär sönder örtrika ängar och svampskog i hela området.

  Och att Lidingö kommun skulle agera borgenär för ett lån på 5 miljoner kronor som ska möjliggöra byggandet av hål på ett stycke orörd mark låter helt absurt. Kommunal borgen är något som brukar förbehållas våra t ex barn- och ungdomsföreningar som behöver säkerhet för att investera i verksamheten, inte ett privat, vinstdrivande företag.
  Särskilt märkligt är detta mot bakgrund av klubbens tidigare övertramp vad gäller omsorg om marken, med polisanmälningar och viten genom åren: Då 139 träd höggs ner trots att bara 10 beviljats, då banorna byggdes 50 m breda istället för beviljade 30 m, då förorenade schaktmassor användes och då slam pumpats ut i känslig våtmark.

  Låt nu inte mer av den uppskattade naturen runt Koltorp-Ekholmsnäs-Långängen förvandlas till golfhål – nu räcker det!

  1. Anders, alla unga har inte råd eller lust att satsa på golf och slalom. De uppskattar löpning, vandring – naturen.
   Det är knappast mossigt att vilja bevara krympande friluftsområden. Snarare en skyldighet gentemot kommande generationer.
   Har du ens noterat artiklarna om hur golfen misskött sina förtroenden vad gäller mark under tidigare år?

 3. Jag bor på Åkerbärsvägen i Killinge och passerar ofta Ekholmsnäs och Långängen-Koltorp när jag är ute och springer eller går. Det är ett lugnt, fint område och en ständig källa till återhämtning och glädje. Särskilt sedan coronapandemin bröt ut är det mycket folk där varje dag och motionerar, går med hundar, rider, plockar bär och svamp och njuter på olika sätt av den vackra och omväxlande naturen.

  Jag är mån om att miljön ska vara kvar och anser inte att golfbanan behöver vara större än vad den är nu.

  För övrigt tycker inte en enda av mina vänner och släktingar här på ön att utbyggnad av golfbanan är en bra idé. Detta är alltså i många fall personer som spelar golf och som även har barn som gör det.

  Utbyggnad av golfbanan i Ekholmsnäs skulle ske på bekostnad av friluftslivet och naturlivet på ön. Exploateringen skulle försvåra för alla som vill vara ute och röra sig i denna del av Lidingö. Den skulle också göra en kommersiell yta av något som idag är ett levande och öppet landskap.

  Att Lidingö stad skulle gå i borgen för en privat entreprenör som vill bygga ut sin verksamhet inom ett känsligt område med stora rekreationsvärden framstår som mycket märkligt. För att en kommun ska ge stöd till enskilda näringsidkare krävs synnerliga skäl (Kommunallagen 2 kap 8 § 2 st). Som huvudregel gäller förbud mot sådant stöd. Borgensåtagande räknas sannolikt som stöd i juridisk mening.

 4. Lägg ner golfbanan!

  Jag är så trött på dessa marodörer som ständigt ägnar sig åt övertramp.

  Jag vill ha min svampskog åter.

  Lägg ner golfbanan!

 5. Jag är trött på alla bakåtsträvare som har sin framtid bakom sig. Vi måste tänka på de yngre. Det finns svamp, bär, blommor och annat i naturen som räcker till alla ! Strövområden finns det så det räcker.

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *