Cykelvägen kommer att åtgärdas

Cyklister och fotgängare på Stockholmsvägen. Foto: Andreas Lindberg
Stad & Politik21 juni 2021 kl 04.534

I samband med en vandring som Lidingö Näringsliv arrangerade på Stockholmsvägen med fastighetsägare i syfte att se vad som kan förbättras utmed gatan, framkom att cykelvägen vid butikerna är farlig och många handlare och Lidingöbor vill att något görs. Även Lidingö Nyheter lyfte den här frågan för ett par veckor sedan.

Kort sagt, Lidingö Näringslivs Katarina Palmstierna stämde idag träff på Stockholmsvägen med kommunalrådet Carl-Johan Schiller för att närmare studera möjligheter för förbättringar.

Carl-Johan såg direkt att något måste göras och det blir en enklare temporär lösning på kort sikt och en bättre och mer permanent lösning på längre sikt. Speciellt illa är det utanför Lidingö Bröd & Patisserie, där det är lätt att ställa sig i cykelbanan när det är köer för att komma in på grund av pandemin.

– Det har kommit in olika förbättringsförslag från Lidingöbor såsom farthinder, blomkrukor, bättre markeringar på gatan, dra cykelvägen bakom husen, etc och jag tackar för det och tar nu med mig dessa till berörda enheter inom kommunen som kommer att jobba fram bästa den lösningen på kort sikt och därefter en mer långsiktig permanent lösning, säger Carl-Johan.

– Vi gillar när det går undan och jag är glad över att en kortsiktig lösning kommer på plats inom kort, säger Katarina.

Kommentarer

 1. Även vid busshållplatsen i Lidingö centrum är det livsfarligt när cyklarna kommer farande.
  Där får dom gärna också åtgärda.

 2. Ett bättre alternativ än de Katarina Palmstierna antyder – bl.a. att lägga cykelbanan bakom fastigheterna – är att butikerna slutar ta i anspråk trottoarerna för sin näringsverksamhet. Låt trottoarerna vara vad de är: gång- och cykelbana. Om Lidingö Bröd upphör med sin uteservering på trottoaren mot Stockholmsvägen kan ”pandemi-köerna” gå närmare husfasaden. Då försvinner problemen. Jag utgår från att Staden inte låter enskilda affärsintressen styra användningen av trottoarer.

  Johan Appelberg, gående och cyklist

  1. Jag håller inte med dig Johan. Våra gatuserveringar är ett mycket trevligt inslag i gatubilden, betydligt trevligare än framrusande cyklar. Cykla med hänsyn. Hoppas på en bra lösning för alla.

 3. När fotgängare och cyklister skall samexistera, såsom längs Stockholmsvägen ner genom centrum, är det viktigt med klara och tydliga regler och markeringar. För synskadade är exempelvis området vid busshållplatsen vid Stadshuset förvirrande då cykel- och gångbanor korsar varandra 2 gånger för att sedan smälta samman ner genom centrum. Vid separata områden skall man gå till höger men vid ”samtrafik” skall man gå till vänster. Utan vettiga markeringar är det svårt att veta vilket sorts ”område” man befinner sig på.
  Vi synskadade medverkar gärna med ”syn”punkter när gångtrafik skall nyprojekteras eller rättas till.

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *