Centern satsar på likvärdig förskola

Debatt20 november 2020 kl 05.472

Alla barn ska ha samma förutsättningar i början av livet. Grunden läggs i en likvärdig förskola där alla barn får det stöd de behöver. Därför satsar vi i Centerpartiet på en höjd socioekonomisk peng i förskolan i vår budget för Lidingö för 2021. Samtidigt vill vi också stärka elevhälsan ute på skolorna.

Idag saknar Lidingö bestämmelser för fördelning av resurser som motsvarar förskolornas olika behov Det kan handla om att barngruppernas sammansättningar kan variera. Vi har förskolor med barn där en stor andel inte har svenska som modersmål. Dessa barn behöver mer stöd i sin språkutveckling. Därmed behöver dessa förskolor mer resurser för att alla barn på förskolan ska få tillräcklig tid med lärare och övriga pedagoger.

För oss i Centern är det viktigt att alla barn ska ha rätt till en trygg förskola, där de får möjlighet att utvecklas i sin egen takt till sin fulla potential. Vi gläds därför åt att Lidingös styrande majoritet ska införa en socioekonomisk peng för förskola, efter att vi i oppositionen lyft detta i flera år. Vi vill gå längre och skjuter därför till mer pengar. Totalt satsar vi tre miljoner kronor på den socioekonomiska pengen, för att säkra upp att alla barn har en likvärdig förskola av hög kvalitet.

Det kan inte ha undgått någon hur den psykiska ohälsan drabbat en stor andel av våra unga idag. Därför vill vi stärka elevhälsan ute på skolorna. Idag är stora delar av elevhälsan, exempelvis specialpedagoger och skolsköterskor, centraliserade. Vi vill decentralisera dessa till skolorna. På så sätt får rektorn ledarskapet över skolhälsan, och kan lättare inkludera det i skolans sociala arbete. Vi ser att de som arbetar ute i verksamheterna vet bäst hur resurserna bör prioriteras.

Lidingö ska ha Sveriges bästa skola. För att nå dit, behöver våra barn få en trygg start i livet med en förskola av hög kvalité och en tillgänglig skolhälsa, dit eleverna kan vända sig. En god hälsa ger bättre skolresultat!

Lotta Morger (C), talesperson utbildning
Krister Forsberg (C) ordinarie i utbildningsnämnden
Caroline von Seth (C), ersättare utbildningsnämnden

Kommentarer

  1. Hej, i utbildningsnämndens budget föreslås bl a socioekonomisk peng till förskolan (finns redan i grundskolan) och en satsning på den lokala elevhälsan i skolorna. Vi har ett god dialog i utbildningsnämnden och den är glädjande att C håller med om majoritetens föreslagna prioriteringar. Dessutom satsar vi bl a på fler förskollärare, trygghet i skola och förskola, mer rörelse i skolan, ökat stöd till elever med särskilda behov (tilläggsbelopp) och läxläsning.
    Vänliga hälsningar
    Amelie Tarschys Ingre (L)
    Ordförande utbildningsnämnden

  2. På vilket sätt blir det jämnställt om en skola får mer pengar än en annan? Är inte det motsatsen till jämnställdhet?

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *