C: Både fotbollsplan och dagvattendamm behövs!

Debatt21 april 2022 kl 04.2512
Bara du som prenumererar får:
• Över 5000 artiklar i arkivet
• Alla reportage
• Alla tester (kräftor, semlor, restauranger)
• Bildrebusjakten 1 gång/månad
• Dryckesguiden 1 gång/månad
• Bopriser 1 gång/månad
• Nyhetsbrev 1 gång/månad
Du stödjer Lidingös lokala dagstidning med oberoende journalistik
Läs denna artikel gratis!
... och du får 5000 andra artiklar också!
Prenumerera från
29 kr/månad
Första månaden gratis!
Ingen bidningstid
Klicka här
Du stödjer Lidingös lokala dagstidning med oberoende journalistik
En månad i taget
29 kr/månad
Ingen bindningstid
Första månaden gratis!
Årsprenumeration
295 kr/år
(24:50/månad)
(Ord pris 345 kr/år)
Ingen bindningstid
Första månaden gratis!
En dag
49 kr/dag
Engångsbetalning (kort eller Swish)
Har du redan ett konto?
Scott Moore (C), talesperson kultur- och fritidsfrågor
Fredrik Wesslund (C), talesperson teknik- och infrastuktursfrågor
Gabor Sebastiani (C), talesperson stadsbyggnadsfrågor
Patrik Buddgård (C), gruppledare

Kommentarer

 1. Väl skrivet. Det är helt klart att det går att finna en lösning som gör att både fotbollsplanen och dagvattenreningen kan samexistera.

  Nyckeln för att detta ska kunna gå att lösa är att den politiska ledningen i de olika nämnderna beslutar sig för att arbeta tillsammans. Hittills är det dock enbart Kultur- och fritidsnämndens ordförande Filip Svanberg (M) som bland nämndordförandena i majoriteten verkar arbeta för en lösning där både dammarna och planen kan samexistera. Det vi just nu ser från den politiska ledningen i bla. tekniska nämnden är en uppvisning i hur man agerar i egenintresse, för att enbart driva sina egna prestigefrågor inför valrörelsen.

  Vill man inte bygga ytterligare en elvamannaplan på vallen så är man svaret skyldig gällande en alternativ placering. Det är inte direkt som att det kryllar med ytterligare lämpliga ytor att bygga 11-mannaplan på där man inte behöver ta skyddsvärda grönytor i anspråk. Den ytterligare 11-mannaplanen behövs i det fortsatta arbetet med att bygga bort anläggningsskulden på Lidingö.

 2. https://www.lidingonyheter.se/zetterbergsdammen-rustas-upp/
  Det är ytterst glädjande att man efter alla turer och motgångar äntligen har kommit igång med förarbetena för Zetterbergsdammen. Ett antal döda eller halvdöda träd har fällts och helhetintrycket inför sommaren har redan blivit mycket ljusare.

  Man har också grävt för ny dagvattenledning från korsningen med Antilopvägen till dammen och fortsätter med utflödet ner mot Kyrkviken.Naturligtvis går det att rymma både både dagvattendamm och fotbollsplan. Bra att Filip Svanberg arbetar för en sådan lösning !

 3. Centerpartiet ger sig in att försöka gissa vad som sker i stadshuset. Istället för att gissa ska jag försöka bidra med lite fakta i målet.

  Först och främst finns det en stor samsyn mellan i stort sett alla partier på ön att det behövs fler ytor för idrott. Fotboll, gymnastik, isidrotter, innebandy och ridning är några exempel bland många som brottas med brist på ytor. Därför vore det bra med fler fotbollsplaner. Men det finns fler frågor som behöver hanteras. Kyrkviken är idag en död vik. Vi behöver börja med att rena det vatten som idag rinner ut orenat i Kyrkviken och därefter behandla viken på samma sätt som den lyckade reningen av Kottlasjön. På så sätt kan djurlivet komma tillbaka och Lidingöbornas rekreationsvärden ökar. Av naturliga skäl behöver dessa dagvattendammar som ska rena vattnet ligga just vid Kyrkviken.

  Vi tittar nu på vilka ytor inom Vallen som är möjliga att använda för fotboll parallellt som vi tittar på andra delar av ön för en ny 11-mannaplan. Men att påstå som Centern och Erik Centerlind gör att man kan bygga dammarna och en 11-mannaplan på samma yta är helt enkelt inte korrekt. Det här vet ju Centerpartiet om eftersom att man för någon månad sedan ställde sig bakom förslaget att prioritera rening av vattnet i Kyrkviken. Det är synd när viljan till fina rubriker ett valår trumfar att hålla sig till fakta och de ställningstaganden som man nyligen gjort.

  Carl-Johan Schiller (KD)
  Ordförande, teknik- och fastighetsnämnden

 4. En ny fotbollshub bör anläggas vid Fågelöudde. Hellre det än att ianspråkta marken närmast Vallen riktning kyrkan. Fotbollen kommer fortsatt att växa och en ytterligare plan vid Vallen är inte tillräcklig. Finns inte på kartan.

 5. Gräsytan närmast Vallen riktning kyrkan är idag på väg att bli en förfulande allmän parkering trots att det finns gott om p-platser norr om Vallen om man har förstånd att göra sig omaket att gå 100 meter.

 6. Om fotbollen nödvändigtvis ska expandera inom Vallenområdet får det ske genom att hockeyrinken och utomhustennisbanorna flyttas någon annanstans. Att som idag, med kommunens goda minne, smygkonfiskera parkområdet norr om Vallen för bilparkering och i förlängningen en elvamannaplan kommer inte att accepteras.

 7. En annan möjlighet vore att däcka över parkeringen längs Vallens huvudläktare (plastgräsplanen) och motsvarande sträckning av Kyrkvägen, dvs. förlägga elvamannaplanen fyra meter upp i luften med anslutning från (den höga) huvudläktaren. Trafiken längs Kyrkvägen skulle då flyta på som vanligt men under elvamannaplanen. Kanske en träkonstruktion liknande den prisade huvudläktaren? Detta skulle omöjligtvis störa någon.

 8. Många klagar på politiker och populism.

  Jag hoppas därför att några ändå uppskattar fakta. I detta fall presenterat av Carl-Johan (-som representerar ett annat parti än jag).

  SJÄLVKLART vill vi lösa alla problem och göra alla glada. Men lika självklart behöver lösningen vara förankrad i verkligheten.

  Att försöka koppla denna process till någon slags ”maktkamp” som C nu gör är bara löjligt. Bättre kan ni!

  1. Det hade varit intressant att få besked från dig Carl-Johan, är det inte så att du är emot att ha fotbollsplan på vallen oavsett ifall det går att få den att samexistera med vattendammarna eller inte? Jag har fått bilden av att tjänstemännen inom staden har landat i att vägen framåt i frågan om fotbollsplanen och vattendammarna är ett politiskt beslut. Utgår man från beslutet i kultur- och fritidsnämnden så var alla partier förutom KD för att bygga en ytterligare plan på vallen under förutsättningarna att den kan samexistera med dagvattenlösningen i området. Det är ytterst oseriöst att ett parti, som idag har 3 av kommunfullmäktiges 51 mandat, försöker agera bromskloss emot en rungande majoritet. Med fakta på bordet ser det ut som att KD är nyckelaktören i den ”maktkamp” som verkar utspela sig i stadshuset, där man verkar använda sig av sin ordföranderoll i Teknik- och fastighetsnämnden för att forcera igenom en linje som stödjs av en minoritet.

   1. Jag undrar vad som har fått dig att ta beslutet att hoppa av dina inflytelserika uppdrag i kommunen för att sedan påstå olika saker som du inte har insyn i. Det hade varit mer framgångsrikt tror jag om du hade fortsatt som ledamot av fullmäktige, kommunstyrelsen, vice ordförande i utbildningsnämnden och ordförande för Lidingö-M så hade vi kunnat prata om detta som kollegor istället.

    Mig veterligen pågår ingen maktkamp i majoriteten utan den frågan får du nog rikta inåt i ditt eget parti.

    Från KD är vi för fler ytor för idrott, bland annat fotboll, men det måste vara på en plats som är möjlig utifrån detaljplanen, inte stör andra intressen och passar in i landskapsbilden. Just nu arbetar jag med att hitta sådana platser och jag hoppas göra det tillsammans med IFK Lidingö fotboll.

 9. På avdelningen nytt tänkande skulle man kunna tänka sig en stor flytande elvamannaplanponton 150 meter ut i vattnet från Fågelöudde. Nuvarande område vid Fågelöudde skulle då kunna få ordentliga omklädningsrum, café m.m. och området skulle användas året runt.

  1. Elvamannplanpontonen skulle med ena kortsidan fast kunna förankras längst ut på en nyanlagd stenpir längs vilken det skulle kunna finnas kallbadhus för vinterbadare, lunchrestauranger m.m. Elljusspår skulle kunna anläggas för skidåkning vintertid. Osv, osv. . .

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *