Årsbokslutet visar att Lidingö klarar prövningarna

Debatt3 april 2023 kl 04.152

Trots en orolig omvärld står Lidingö stadigt. Även under det gångna året har stadens verksamheter levererat tjänster av hög kvalitet, samtidigt som den kommunala ekonomin är solid. Den nya styrande koalitionen lovar att fortsätta värna Lidingös unika karaktär, prioritera kärnverksamheterna och driva kommunen effektivt och kostnadsmedvetet.

Knappt hade världsekonomin börjat återhämta sig efter pandemin innan nästa kris tog vid. Rysslands krig mot Ukraina ledde till inflation, energikris och räntechock. Men Lidingö har bestått provet.

Det framgår tydligt just nu. Vi är precis i färd med att skicka årsredovisningen och bokslutet för det gångna året till tryck.

Siffrorna visar att Lidingö stad även under 2022 har försett invånarna med tjänster av hög kvalitet. Skatten har sänkts med 65 öre under föregående mandatperiod utan att göra avkall på hög kvalitet i verksamheterna. Lidingöborna trivs med att leva och bo i staden. Kärnverksamheterna i skolan, förskolan och omsorgen har alla god måluppfyllelse. Men också i de andra delarna av det offentliga uppdraget, som förvaltningens effektivitet eller kommunens ansvar som arbetsgivare, uppmäts starka resultat. Investeringarna i infrastruktur har i flera år legat på historiskt höga nivåer - ändå har kommunen med marginal klarat överskottsmålet. Kommunen är skuldfri.

Det ska tilläggas att det goda resultatet levereras trots det orättvisa kommunala utjämningssystemet, som årligen berövar Lidingöborna nära var femte skattekrona. Lidingös kostnad 2022 för den kommunala inkomstutjämningen översteg 800 miljoner kronor. Det motsvarar ungefär hela utgiften för grundskola och gymnasium, som i stället skickas till andra kommuner, av vilka flera är städer som borde kunna stå på egna ben, som Malmö och Göteborg.

Det fina resultatet, trots krisåret, är en effekt av medveten kommunal hushållning. Nyckelorden är fokus på kärnverksamheterna, fortsatta effektiviseringar och varsam utveckling. Så bevaras Lidingös särprägel: en grön ö tryggt belägen där skärgården börjar, precis invid storstaden.

Den nya styrande koalitionen med Moderaterna och Lidingöpartiet lovar att fortsätta med denna sunda hushållning. Koalitionens handlingsprogram utgår från viljan att bevara Lidingös karaktär som småskalig skärgårdsstad genom varlig och balanserad utveckling. Infrastrukturen ska möta Lidingöbornas behov, snarare än politikernas visioner. Skolan, vården och omsorgen ska stärkas genom kontinuerlig utveckling och förbättring.

Arbetet med att ytterligare effektivisera och utveckla verksamheterna fortsätter. Bokslutet visar hur vi systematiskt tittar på våra jämförelsekommuner för att hitta nya smarta metoder att lära oss av.

Att kommunen går med vinst (2022 blev resultatet 130 miljoner kronor) är bra, men samtidigt bör man undvika att ta ut för mycket skatt. Kommunen ska inte ta in mer skattepengar från invånarna än som behövs. Koalitionen har inskrivet i handlingsprogrammet att målet är att senast 2025 sänka skatten med ytterligare 50 öre förutsatt fortsatt god service och kvalitet till medborgarna. I hög grad kommer omvärldsutvecklingen att visa om detta är möjligt eller ej.

De kommande två åren kan vi tyvärr vänta oss att inflationen och osäkerheten minskar de ekonomiska marginalerna. Därefter visar dock prognoserna på en bättre utveckling, dels på grund av kraftigt minskande pensionskostnader och att ekonomin förväntas vända igen. Lidingö stad kan då se fram emot ytterligare stärkta ekonomiska förutsättningar igen.

Lidingö står stadigt.

Daniel Källenfors (M)
Kommunstyrelsens ordförande

Anders Paulsen (LP)
Kommunstyrelsens vice ordförande

Kommentarer

  1. Alla skulle vilja bo på Lidingö ! I dessa svåra tider är det fantastiskt att få läsa bara positiva budskap. Lidingö kommun är skuldfritt, har 130 miljoner i överskott från 2022 och skatten kan sänkas ! Bra idrott, omsorg och skola och Källängens skola vann länsfinalen i Vi i femman ! Nya Lidingöbron är en pärla och gång- och cykelvägen skall breddas med 4,4 meter längs Norra Kungsvägen till Grönsta ! Grundrenoveringen av Zetterbergsdammen var klar 31 mars enligt plan och området färdigställs under våren. Det småskaliga Näringslivet kämpar på bra och kontrasten till exploateringen på Ropstensidan måste innebära att Lidingö blir alltmer attraktivt. Vi är nog många som känner stor tacksamhet !

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *