Hur går det med ”stark lokal polisnärvaro”?

Lars H Ericsson (LP) saknar den lokala polisnärvaron.
Debatt16 april 2021 kl 05.419

För oss som såg SVT:s Uppdrag granskning den 14 april om de utländska stöldligorna från Baltikum som år efter år systematiskt, och i närmast industriell form, stjäl insamlade kläder från klädinsamlingslådor runt om i Stockholmsområdet, är det lätt att bli uppgiven. Det blir inte bättre när man på Lidingö Brottsplats läser om de frekventa och systematiska stölderna från bilar på Lidingö. Samma typ av ligor som stjäl insamlade kläder härjar sannolikt med bildelsstölder på Lidingö också.

När Uppdrag granskning, efter ett synnerligen omfattande eget framgångsrikt spaningsarbete, ville intervjua ansvarig polischef för att höra polisens syn på de systematiska klädstölderna, blev det tvärnobben. ”Det är så här att ni får ingen intervju”, meddelar polisens presstalesman och hänvisar istället till en mailsvar.

Jag tror att det behövs en landsomfattande folklig resning mot regeringen (inte Polismyndigheten, det är regeringen som styr myndigheterna) om hur märkligt Polismyndigheten tycks fungera i vårt land. Få andra myndigheter kan bara tvärnobba att tala med pressen. Så kan vi inte ha det.

Här på Lidingö har vi i lokalpolitiken (jag företräder Lidingöpartiet i kommunstyrelsen) under många år försökt få till lokala områdespoliser med placering på Lidingö för att kunna ha kunskap om ön och brottsbilden här. Men icke. Polisen säger sig inte ha resurser att avsätta områdespoliser som bara fokuserar på Lidingö.

I september 2020 skrev alla partier på ön – från höger till vänster – under ett öppet brev till Polismyndigheten där vi krävde ökad polisnärvaro med lokalt placerade och lokalt kunniga poliser. I februari 2021 fick vi äntligen svar från Polismyndigheten, ett tämligen intetsägande svar, utan några tydliga löften om lokal placerade områdespoliser och tidplan för det.

Så sent som den 8 april i år skrev vi i Majoriteten ett svar på polisens svarsbrev där vi kräver att (till att börja med) minst två områdespoliser ska placeras på Lidingö och jobba för och på Lidingö hela tiden. Löfte om det vill vi få in i den samverkansöverenskommelse, kallas även ”Medborgarlöfte”, som vi ska skriva med polisen för åren 2021-2023.  

Vårt förslag är att områdespoliserna ska ha sin bas i Lidingö polishus, tillsammans med de s.k. ambassadpoliserna, som redan finns där, men som inte specifik jobbar med Lidingöbornas behov, t.ex. att stävja stölder från bilar, ungdomsrån, narkotikamissbruk bland unga etc. Självklart ska områdespoliserna inte sitta inlåsta i polishuset, men det har ett mycket stort värde att de faktiskt har sitt "kontor" på ön och inte inne på Kungsholmen. Personligen ser jag och Lidingöpartiet det inte som främmande att de då och då (när de blivit fler än två och kanske rent av också kompletteras med någon civilanställd ”polis”) även har mottagningstid för allmänheten. Ön har trots allt närmare 50 000 invånare! För dryga 25 år sedan hade Lidingö 45 (!) lokalt placerade poliser och en öppen polisstation. Trots regeringens ständiga tjat om rekrytering av tiotusentals nya poliser kan tydligen inte ens två av dessa poliser avdelas för Lidingös behov. Det är märkligt!

I Polismyndighetens egen strategiska plan (Strategisk plan för åren 2020-2024) finns ett eget målområde för vad polisen själva kallar ”stark lokal polisnärvaro” (Mål 2: Stark lokal närvaro) där det bl.a. sägs ”En stark lokal närvaro är en central del i det brottsbekämpande och trygghetsskapande arbetet. Under perioden 2020–2024 kommer Polismyndigheten tillföras ytterligare resurser. Att stärka den lokala närvaron är en prioriterad del när resurserna ska fördelas. Därtill är det av betydande vikt att verksamheten stöds av effektiva och ändamålsenliga metoder, utrustning och lokaler”.

Det är dags att börja göra verkstad av det målet nu, lämpligen genom att till att börja med tillsätta två områdespoliser med placering på Lidingö. Lämpliga lokaler har skattebetalarna byggt redan 1979, så det är bara att flytta in i vårt fina Lidingö polishus!

Lars H Ericsson, ordförande i Lidingöpartiet och ledamot
av kommunstyrelsen för LP

Kommentarer

 1. Hej Lars,

  Bra att du lyfter frågan kring poliser

  Jag tycker att du ska prata med dina kollegor i kommunstyrelsen som företräder partier som också sitter i Riksdagen och där lyfta frågan tydligare.

  Hur tänker du att denna artikel ska påskynda det ni i kommunen inte lyckats med?

  Att skylla på myndighetens och regeringens passivitet i att utställa löften och skriva brev i en lokalmedia insändare känns lite som att du ger upp din plats för någon annan?

  1. Lidingö stad har svarat på polisens brev, så mitt debattinlägg är inte det enda som görs. Vi vidhåller vårt krav att vi vill få in ett löfte om lokalt placerade områdespoliser i den nya samverkansöverenskommelsen med polisen som just nu ligger på is sedan flera månader på grund av just denna fråga. Jag anser att det är viktigt att Lidingöborna får reda på hur läget är när det gäller den viktiga polisfrågan och även vilka nationella mål som polisen har och inte lever upp till. Som med de allra flesta politiska frågor är det bra ju fler som känner till vad som händer. Vi har en fullständig samsyn i denna fråga i kommunstyrelsen så jag utesluter inte att vi går vidare med frågan på det sätt du säger om det inte blir någon bättring.

  2. Tack Anders Karlsson för dina synpunkter. Även om polisen är en statlig myndighet så verkar ju polisen i första hand inom de enskilda kommunerna och har stor inverkan på kommuninvånarnas trygghet. Det är därför inte konstigt att kommunfullmäktige och även ett lokalt parti kan ha synpunkter på vad polisen gör och inte gör, även om polisen styrs av staten. Dessutom har polisen satt upp ett system som man kallar ”Medborgarlöften” , där varje kommun och polisen ska komma överens om hur polisarbetet i kommunen ska bedrivas. Det ligger därför högsta i kommunens intresse hur polisen organiserar sitt arbete. Att gå till regeringen med frågan innan dialogen med Polismyndigheten är avslutad känns därför inte rimligt.
   Niclas Fredrikson, ersättare i kommunstyrelsen, Lidingöpartiet

 2. Jag har sett att Källenfors i majoriteten haft brevkontakt med polisen men inte fått något vettigt svar. När du talar om ”verkstad” vad menar du då, lite mer konkret?

  1. ”Verkstad” i detta fall innebär att polisen bör följa sina egna nationella mål om ”Stark lokal närvaro” och tillsätta lokalt placerade områdespoliser på Lidingö. Det lär finnas ett riktmärke från rikspolischefen från 2015 när det gäller områdespoliser som säger en polis per 10.000 invånare, förutom i s.k. utsatta områden där normen istället säger en polis per 5.000 invånare. Två områdespoliser till Lidingös nära 50.000 invånare synes därmed som ett tämligen modest krav som polisen med lite god vilja borde kunna uppfylla. Min uppfattning är tyvärr att det är just viljan som saknas, och det borde man kunna råda bot på.

 3. Jag vill som gruppledare för Miljöpartiet bara bekräfta att i kommunstyrelsen finns en samsyn bland partierna om fler områdespoliser på Lidingö, som har lokal kännedom och som kan arbeta både förebyggande och ingripande. Det samarbete som finns idag mellan kommunen, polisen och civilsamhället på Lidingö skulle då kunna bli ännu bättre.

  Att det inte går snabbare fram för polisens att förverkliga sina egna nationella mål har att göra med svårigheten att rekrytera personal och att resurserna som helhet inte räcker till att arbeta både förbyggande, ingripande och utredande.

  För att tala klarspråk: grov brottslighet som gängkriminalitet, mord, rån och narkotikahandel liknande går före stöld av båtmotorer, bilar och inbrott i bostäder, eller att knyta kontakt med unga i närområdet. Det är samtidigt självklart, naturligt och riktigt, men också kortsiktigt.

  Resurser behöver finnas för det förebyggande arbetet: att polisen syn ute på stan, skapar kontakter bland unga, arbeta tillsammans med socialtjänst och andra instanser och föreningar. Om många mindre grova brott begås som drabbar enskilda och dessa inte klaras upp minskar också förtroende för polisen. Det räcker ofta inte att ett inbrott eller stöld täcks av försäkringen. Det riskerar ändå att skapa en känsla av att vara utelämnad och otrygg – även om det aldrig skulle hända igen.

  Enligt Miljöpartiet så behöver polisen (och andra instanser i samhället) ha medel och kunskap för att både kunna hantera grov brottslighet och förbygga att t ex unga väljer en kriminell bana före skola och arbete. Det målas alltför ofta upp som en motsättning: vill man ha förbyggande så bryr man sig inte om den grova brottsligheten och tvärtom. Men båda behövs och hela samhället behöver hjälpas åt. Det ska vara oattraktivt att bli kriminell, svårt att vara det, men möjligt att lämna och starta ett bättre liv. I regeringen och på Lidingö arbetar vi för att det ska finnas en samverkan i hela samhället och en balans mellan de olika perspektiven.

  Patrik Sandström, gruppledare Miljöpartiet Lidingö

 4. https://www.riksdagen.se/sv/webb-tv/video/interpellationsdebatt/omradespoliser-i-alla-kommuner_H810561

  Detta var huvudet på spiken ! Jag har lyssnat på länken och är fullständigt förbluffad. Kerstin Lundgren ( C) har som ingen annan greppat problemet. Hon avslöjar hur polisledningen lurat Riksdag, Regering och Damberg. Han och alla har gått på bluffen att det finns 800 områdespoliser. Dom är i verkligheten lokalpoliser som har jätteområden och andra uppdrag som gör huvuduppdraget omöjligt.

  Att Kerstin Lundgren tar Lidingö som illustration visar att åtgärden att vägra att skriva på det av polisledningen förelagda samarbetsavtalet var enda möjligheten att komma vidare. Nu har hon involverat hela Sverige i den problembilden. Nu gäller det att utnyttja situationen till att sätta ytterligare press på polisledningen.

 5. Riksdagsdebatt om områdespolisfrågan 20 april 2021.

  Mycket bra att Centerpartiet lyft frågan om frånvaron av områdespoliser på bl.a. Lidingö till Riksdagen. Du kan lyssna på debatten på Riksdagens hemsida. Interpellanten Kerstin Lundgren (C) fångar problematiken perfekt. Kerstin Lundgren menar, precis som Lidingöpartiet, att varje kommun måste få sina egna områdespoliser. Idag delar Lidingö polisresurser med hela norra delen av Stockholms innerstad. Det är bra i nödlägen men är ingen rimlig lösning när det gäller områdespoliser.

  Tyvärr svarar inrikesminister Mikael Damberg (S) att regeringen helst inte vill lägga sig i hur polisen fördelar och tillsätter områdespoliser. Jag tror det är nödvändigt. Vi kan inte vänta längre!

  https://www.riksdagen.se/sv/webb-tv/video/interpellationsdebatt/omradespoliser-i-alla-kommuner_H810561

 6. De höga tjänstemännen måste vara föredöme om brottsligheten dka sjunka på lidingö.
  Nu ljuger de och gör oskyldiga människor väldigt illa.
  Lösningen kan vara att de styrande avgår nästa val och andra partier tar över. De nuvarande är giriga och fuskar tex med löner , skatter och sina egna arvoden. Dold stöld = vanlig stöld. Det handlar om den egna moralen !!!

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *