Andra växeln på bron

Bild 1. Ingångsbild. Nu lägger man en andra växel. Visserligen levereras växeln till bygget i stycken, som till en del redan är sammanfogade. Men mycket återstår på arbetsplatsen.
Lilla Lidingöbron30 augusti 2022 kl 05.203

En varm vecka med arbeten på alla delar av bron.

Till vänster i bild den nya växeln. Till höger den första växeln i bakgrunden. Växlarna måste monteras i höjd och sidläge med millimeternoggrannhet. De kraftiga skruvbultarna vid växeln skruvas ned till brobanan, när växeln riktats in. "Plaststrumpan" runt bultens nederdel är också gängad, och förs till buItbotten. Vid gjutning gjuts strumpan fast, och bulten kan skruvas upp. Nederst till vänster i bild skymtas "växellådan", varifrån växeln regleras. I förra reportaget (https://www.lidingonyheter.se/sparbyggarna-lagger-i-en-vaxel/) beskrevs alla delar, som måste monteras på plats i en växel. Vidare också hur den gjuts fast.

Flygbilden visar arbetsläget under lördagen. Spårområdets längd är här cirka 80 meter. Efter noggrann inmätning och skyddstäckning gjuts området i tre etapper under lika många dagar. Här måste gjutningen göras extra försiktigt, då inga delar av växlarna får skadas eller "kletas ned". Efter den här gjutningen ska ytterligare två växlar läggas.

Under veckan kommer man också långt med armering av spårbrons brobana mellan blivande brogrenen och pelarstöd 11A. (bild 4)

Det krävs en hel del "tråcklande" för att få in långa järn under de befintliga över tråget. De uppstickande svarta slangarna är kopplade till de böjbara stålrören (skymtar i bild), som kommer att innehålla efterspänningsvajrar. När efterspänningen är gjord, fylls stålrören med injektionscement via slangarna.

Det är en vecka med fuktig värme. Överallt syns vatten- och saftflaskor. Det gäller att dricka mycket för att orka med.

I värmen läggs tätskiktet av bitumenduk fast på den del av gc-bron, som belades med primer föregående vecka. Notera vattenflaskan.

Den kurvformade mur, som ska möta gc-brons kantbalkar vid övergångskonstruktionen, gjuts i etapper. Uppstickande bult blir fästen till räcket, som ska fortsätta fram till avslutningen. (bild 8)

Området mellan Islinge hamnväg och landfästet rensas och fylls vartefter med stenkross. Här packar man fram till den höga mur, som nyligen gjutits vid landfästet.

Mellan landfästet Torsvik och bropelare 12A monterar man under veckan underlag för att kunna bygga form till trågets golv och väggar. Man gjuter också fast ett lager på bropelaren (längst fram i bild) samt två lager på landfästet (skymtar i fonden). (bild 10)

Flygbild under lördagen visar det, som beskrivits i bilderna 4 till 10.

På huvudbron hinner man långt med att fästa granitplattorna, som ska skilja gående från cyklister.

Montering av handledare fortsätter. Här vid första "balkongen".

Montering av kablar till gc-stråkets belysning pågår.

Fotografen möts hela tiden av glada tillrop. Här glädje över att man monterat alla kantbalkar på huvudbrons båda sidor fram till landfästet Ropsten.

Och så här ser det ut under lördagen. Notera avslutningen mot Peabs räcke på påldäcket. Det är samma typ av avslutning, som syns i bild 8.

Vy mot Ropsten. När gc-stråket öppnas, kommer gående och cyklister att ledas i princip rakt fram mot högra sidan av tunnelbanan. Inga spår korsas. Lidingöbanan kommer att tills vidare fortsätta till nuvarande station via en s-kurva.

Text och foto: Bo Vading
bovading@msn.com
Alla artiklar av Bo

Kommentarer

  1. Det finns inget bestämt datum. Såvitt jag nu vet, så öppnas gc-stråket under oktober i år. Eventuellt kring mitten. Det är flera parter som måste vara klara med åtaganden och säkerhetsåtgärder innan man öppnar. Förutom Implenia även Lidingö stad och Stockholm.

  2. Strålande bygge.
    Imponerande bilder
    Gör dessutom en jätteinvigning av
    Brogrenen vårt lilla smycke från gamla tider

    En stor chans för skicklig marknadsförare

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *