120 nya laddstolpar på Lidingö

Foto: Joenomias Menno de Jong / Pixabay
Stad & Politik26 juli 2022 kl 04.10

Nu planerar Lidingö stad för att sätta upp 120 laddstolpar på ön. I första hand blir det allmänna platser, som infartsparkeringen i Bodal, stadshusparkeringen och Lidingövallen. Därefter kommer staden att prioritera stadens egna fastigheter, för dem som arbetar inom hemtjänst, skolor och äldrevård.

Patrik Sandström (MP) säger till tidningen Mitti Lidingö att det inte är tillräckligt.

– Vi anser att 500 laddplatser är mer rimligt, säger han.

Carl-Johan Schiller (KD), ordförande i teknik- och fastighetsnämnden, uppger till samma tidning att detta bara är att se om ett första steg.

– Det finns inget tak, det stämmer att det kommer att behövas många fler laddstolpar, säger han.

De första laddplatserna beräknas kunna vara i funktion under 2023. Beroende på behovet och platsernas förutsättningar kommer de att erbjuda både snabb- och normalladdning. Till exempel behöver besökare till centrum eller en träningsanläggning oftast ladda bilen kortare tid än den som parkerar vid en pendlarparkering.

Den fortsatta utbyggnaden av laddinfrastruktur kommer av praktiska och ekonomiska skäl att ske i etapper och en prioritering görs i projektet. Behov och möjligheter för laddinfrastruktur i olika stadsdelscentra ska utredas av projektet, som också ska bevaka frågan om laddinfrastruktur vid nya detaljplaner.

I dag finns en publik laddstation i Lidingö centrum, som underhålls av staden. Utöver det finns fem privatägda laddstationer (OKQ8, Larsbergs P-hus, Max, Högberga gård och Ellery Beach House).

Om Lidingö skulle följa EU:s rekommendationer motsvarar det 1 800 laddplatser på Lidingö.

Läs mer på Lidingö stads hemsida.

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *