Zonta kräver större jämställdhetsperspektiv i Lidingö kommuns klimatplaner

Debatt3 november 2023 kl 03.591

Kommuner och regioner kommer de närmaste åren att ta fram mål och strategier för klimatet inom olika områden. Det är då viktigt att allt som görs genomsyras av ett genusperspektiv eftersom män och kvinnor påverkar och påverkas olika av klimatförändringarna.

Vi ser tydligt hur ett förändrat klimat drabbar oss i vardagen. Bakgrunden är alltför höga utsläpp av växthusgaser. Förändringarna, som kommer att accelerera, är påtagliga både globaltoch här hemma med torka, översvämningar, förlust av biologisk mångfald och fler skogsbränder. Det som i dag är extremväder är på väg att bli normalväder.

För att nå våra nationella mål måste vi få ner utsläppen framför allt från transportsektorn.  Om män skulle resa på samma sätt som kvinnor skulle vi få ner utsläppen av växthusgaser med 20 procent redan idag. Det beror på att kvinnor oftare går, cyklar eller reser kollektivt.

En annan skillnad mellan män och kvinnor är att kvinnors konsumtion inte belastar klimatet lika mycket som männens. Generellt ser vi olika på betydelsen och effekterna av ett klimatneutralt samhälle och vilka mönster och beteenden som vi är beredd att förändra. Synen på och önskan om hur ett framtida klimatneutralt samhälle ska se ut skiljer sig också åt.

Kvinnor och män är olika benägna att ändra sitt beteende där män föredrar olika tekniska lösningar medan kvinnor föredrar systemlösningar. Både kvinnor och män måste därför finnas med i all samhällsplanering och där besluten fattas. Enligt Parisavtalet ska det i klimatarbetet tas hänsyn till mänskliga rättigheter och jämställdhet ska vara en stående punkt på de årliga partsmötena. I Agenda 2030 sägs att all klimatanpassning ska utföras utifrån ett jämställdhetsperspektiv. Trots detta ser vi få resultat.

Vi i Zonta International, en organisation som finns och arbetar för kvinnors och flickors rättigheter i 60 länder världen över, kräver

  • att ett genusperspektiv genomsyrar Lidingö kommuns och regionens handlingsplaner för utsläppsminskningar och för strategier för klimatanpassning,
  • att handlingsplaner och strategier visar vägen för hur vi ska nå våra mål för att eliminera utsläpp av växthusgaser,
  • att jämställdhet och kvinnors och flickors lika rättigheter och möjligheter genomsyrar alla beslut som rör klimatet på det lokala och regionala planet,
  • att vi därmed undviker att späda på ojämställdheten och ojämlikheten som kommer att drabba flickor och kvinnor och är till nackdel för klimatet.

Kristina König, president, Lidingö Zontaklubb

Kommentarer

  1. I det stora hela är nog nyttan begränsad för det ni gör. Fokusera på jämställdhet i de länder som är de stora utsläpparna. I Sverige och på Lidingö är vi tillräckligt jämställda och vårt vardagsliv har försumbar påverkan på miljön.

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *