Zetterbergsvägen blir säkrare

Zetterbergsvägen ska bli säkrare.
Lidingö27 februari 2020 kl 06.083

Nu ska det bli säkrare att ta sig fram på Zetterbergsvägen. Upphöjt övergångsställe, chikaner och väjningsplikt ska hjälpa till att hålla hastighetsbegränsningen.

Boende vid Zetterbergsvägen har önskat hastighetsdämpande åtgärder längs vägen. Många kör fortare än de tillåtna 30 kilometrarna i timmen och det får negativa effekter på trafiksäkerheten.

—Trafiksäkerheten är viktig. Särskilt där många barn rör sig måste miljön inbjuda till försiktig körning så att ingen skadas. Hastigheten är ofta för hög på Zetterbergsvägen, nu sätter vi farthinder för att dämpa farten och göra det säkrare för trafikanterna, säger Carl-Johan Schiller (KD), kommunalråd och ordförande i teknik- och fastighetsnämnden.

Detta gör vi:

  • Övergångsstället närmast korsningen Zetterbergsvägen-Norra Kungsvägen höjs upp för att framförallt dämpa hastigheten för bilar som kommer från Norra Kungsvägen.
  • Fyra så kallade 30-öar placeras och bildar chikaner längs gatan. Chikanerna placeras strategiskt för att göra det svårt att köra för fort mellan dem.
  • Väjningsplikt införs på Antilopvägen för att göra korsningen Antilopvägen- Zetterbergsvägen säkrare.

Ambitionen är att åtgärderna ska vara klara till sommaren 2020.

Kommentarer

  1. På Elfviksvägen från Norra Kungsvägen körs bilarna i snitt 50-80 km/h på den 30-begränsade vägen. Trots refug och löjligt litet gupp så håller man den hastigheten. Det är parodi att höra om kommunens åtgärder efter att vi som bor utefter Elfviksvägen klagat i åratal. Man undrar varför det görs mer åtgärder på vissa vägsträckor än andra? Kan inte Schiller anstränga sig för Elfviksvägen också innan det sker en olycka?

  2. Zetterbergsvägen är ju hårt belastad skolväg åt båda hållen med farliga korsningar och stressig trafik morgon och eftermiddag. Man införde 30 km/tim i området utan att förstå att skyltningen inte räcker och var felaktig. Det finns ingen skyltning från Stockholmsvägen och in på Zetterbergsvägen vilket medfört att det under många år varit omöjligt att bötfälla någon. De åtgärder som nu beslutats borde ha införts redan då 30 km/tim infördes i området.

    1. Tack för den förklaringen!
      På Elfviksvägen saknas inte 30-skyltning men ingen blir bötfälld ändå, så i praktiken behöver man inte göra något alls. Skyltar eller inte är sak samma!

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *