Visste du? – Pollinering

Pollinerande vildbin, Foto: Pexels
Natur22 juli 2023 kl 03.42

Visste du att Lidingö stad jobbar med pollineringen på ön? De strategiska dokument som staden ska efterfölja innehåller delvis åtgärder för att öka mängden ängsytor för bin och andra pollinerare.

Pollinering sker oftast i Sverige via olika små insekter. Främst genom vildbin, dag- och nattfjärilar, steklar, blomflugor och skalbaggar. Majoriteten av pollineringen sker också på öppna blomrika ytor. Flera olika studier har visat att antalet pollinerande insekter har minskat.

Lidingö stad arbetar därför med att försöka hålla ön grön och öppen på de platser det går. Naturskyddsföreningen genomför årligen en undersökning kring vilken av landets 205 kommuner som är Sveriges bivänligaste kommun. År 2020 landade Lidingö kommun på en ärofylld 10:e plats. År 2021 tappade Lidingö greppet om en topp 20 placering, för att sedan år 2022 landa på en delad 15:e plats tillsammans med Lomma, Järfälla och Nybro kommun.

Källa: Lidingö Stad, Naturvårdsverket, Naturskyddsföreningen

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *