Vision för Lidingö Centrum, Stockholmsvägen och Torsvik är integrerat

Näringsliv2 maj 2022 kl 04.408
Bara du som prenumererar får:
• Över 5000 artiklar i arkivet
• Alla reportage
• Alla tester (kräftor, semlor, restauranger)
• Bildrebusjakten 1 gång/månad
• Dryckesguiden 1 gång/månad
• Bopriser 1 gång/månad
• Nyhetsbrev 1 gång/månad
Du stödjer Lidingös lokala dagstidning med oberoende journalistik
Läs denna artikel gratis!
... och du får 5000 andra artiklar också!
Prenumerera från
29 kr/månad
Första månaden gratis!
Ingen bidningstid
Klicka här
Du stödjer Lidingös lokala dagstidning med oberoende journalistik
En månad i taget
29 kr/månad
Ingen bindningstid
Första månaden gratis!
Årsprenumeration
295 kr/år
(24:50/månad)
(Ord pris 345 kr/år)
Ingen bindningstid
Första månaden gratis!
En dag
49 kr/dag
Engångsbetalning (kort eller Swish)
Har du redan ett konto?

Kommentarer

 1. ”Rastplatser för äldre” i Raoul Wallenbergparken, vad kan det tänkas vara? Rastplatser brukar finns längs motorvägarna när man vill stanna och rasta. Och så finns det rastplatser för hundar. Men vad är egentligen rastplatser för äldre?

  1. Ursäkta vår ”dåliga svenska” det ska givetvis stå och vad vi menar är egentligen:
   Fina parkbänkar för besökare i alla åldrar att slå sig ner för att vila en stund och njuta av parkens vackra blommor.
   Kom gärna med förslag till en bättre skrivning – så justerar vi.

 2. KD Lidingö stödjer näringslivets visioner för utvecklingen av Lidingö centrum och Stockholmsvägen. Visionerna är i stort i linje med de förslag KD presenterar i det kommunpolitiska programmet för kommande valperiod (www.kristdemokraterna.se/lidingo). Som alla visioner är några av näringslivets förslag framåtsyftande med idéer om vad vi vill uppnå på lång sikt medan andra är fullt realiserbara i närtid.
  En förutsättning för att lyckas med visionen är att trafik- och parkeringsproblemen kan lösas. Som näringslivet framhåller är Stockholmsvägen idag en trafikintensiv gata med omfattande busstrafik, biltrafik, cyklister och gående. Olycksfallsrisken är överhängande och miljön inbjuder inte till mysiga uteserveringar och promenader längs en grönskande gågata. Det vill vi ändra på!
  Vi måste nu se över infrastrukturen och trafikplanen för Lidingö Centrum och Stockholmsvägen. Kanske skulle man i ett framtidsscenario kunna återuppväcka den gamla förbindelsen mellan Torsviks torg och tågstationen i Torsvik.

  Carl-Johan Schiller och Bo Brismar
  KD, toppkandidater kommunfullmäktige

 3. En väldigt gyttrig vision – om man nu har siffror på en karta bör motsvarande siffror finnas i löpande text. ”Diket” är sorgebarnet – börja där med hyresrätter för stadens behov av tjänstebostäder på lång och kort sikt kompletterat med studentbostäder. Det där om femtonminutersstaden är rent nys. Kan inte staden klara detta själva?

 4. På kort sikt borde den politiska ambitionen vara att både S:a & N:a Kungsvägen förläggs i tunnlar och att marken ovan försiktigt exploateras med villor och bostadsrätter i första hand.

 5. För att komma närmare ett förverkligande av 15-minutersstaden borde det finnas ett Systembolag på södra ön i t.ex. Larsberg. Förutom tidsbesparingen för många kommer antalet bilresor till Lidingö Centrum minska och därmed även mindre utsläpp, samt mindre trängsel på centrumparkeringen.

 6. Som Rudbodabo tar jag fasta på ert löfte att ni även skall jobba vidare på att förbättra s k närcentrum. Det behövs verkligen, Rudboda Centrum har t ex under 50 års tid bara blivit tråkigare, fulare och sämre.

 7. Lidingö näringslivs vision 15-minutersstaden med hållbarhet i fokus och ett levande centrum som inkluderar Stockholmsvägen och ett överdäckat Torsviksdike är helt i linje med Liberalernas politik (vår politik på Lidingö: https://lidingo.liberalerna.se/politik/samhallsbyggnad-och-bostader/). Vi vill se mer av folkliv med restauranger, mötesplatser och kultur med ett attraktivt utbud där de flesta lidingöbor kan hitta det mesta. Liberalerna vill förädla centrum med hög arkitektonisk kvalitet och mer mötesplatser, handel, service, kultur och bostäder och där den sociala gemenskapen ytterligare stärks, livspusslet underlättas och vårt miljöavtryck minskar. Vi vill också att en stadspark skapas mellan Centrum och Vallen med utegym, boulebana och möjlighet att cykla, spring och promenera. Suzanne Liljegren och Christer Hallerby, Liberalerna Lidingö

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *