Så kommer Högsätra att se ut

Så här tänker arkitekterna att Hälsans Hus i Högsätra ska se ut.
Stad & Politik9 februari 2021 kl 10.225

Nu är det klart vilka de vinnande bidragen i de första två markanvisningstävlingarna i stadsbyggnadsprojektet Högsätra på Lidingö är. Det blir Titania som bygger Hälsans hus och Storstaden som får uppdraget att bygga flerbostadshus med cirka 140 bostäder.

Det var vid kommunstyrelsens sammanträde i måndags som beslutet fattades.

– De förslag som nu står som vinnare är jag säker på kommer att tillföra Högsätra nya kvaliteter med småskalighet och grönska. Gestaltningen av nybyggnationerna ger ett helt nytt uttryck med förankring i Lidingös historia, säger kommunstyrelsens ordförande Daniel Källenfors (M).

Så här tänker man sig att området, där Högsätrahuset idag ligger, ska bli.

En markanvisning är en option som ger en exploatör ensamrätt att under en begränsad tid och givna villkor förhandla med en kom­mun om köp eller upplåtelse samt genomförande av ny bebyggelse inom ett markområde som kommunen äger. En mark­anvisning ger alltså staden möjlighet att styra ut­vecklingen av ett visst område.

Efter att vinnarna av markanvisningstävlingarna nu har utsetts så påbörjas arbetat med att ta fram en ny detaljplan för området. Detta görs av Lidingö stad tillsammans med aktuella exploatörer. Samråd är planerat till slutet av 2021 och målet är att detaljplanen ska kunna antas i kommunstyrelsen i slutet av 2022.

När detaljplanen har vunnit laga kraft kan rivning av Högsätrahuset och nybyggnation av ”Hälsans hus”, bostäder och allmän plats, som nya vägar och torg, påbörjas.

Den nya bebyggelsen sett från hörnet Högsätravägen och Lerbovägen.

Den nuvarande byggnaden, med sin 150 meter långa fasad, är en barriär som hindrar passage genom området i nord-sydlig riktning. Den har en­tréer som är svåra att hitta till, slutna fasader och ger Högsätra en föråldrad institutionskaraktär, samtidigt som den inte har en effektiv planlösning för dagens vårdformer. Man väljer därför att riva byggnaden.

– Att vi nu väljer att inte ska rustas upp utan riva och ersätta med nya byggna­der ger oss möjlighet att uppdatera både form och funktion, säger projektledare Amanda Lidbrink.

Sett från Högsätravägen.

Förutom denna del i projektet, kallat Kärnan, så innehåller också Högsätra stadsbyggnadsprojekt delprojektet Lillåkersvägen och Högsätra idrottsplats. Delområde Lillåkersvägen ägs av en bostadsrättsförening och ytan som ska utvecklas består av ett parkeringsdäck där nu bostäder ska planeras. Detaljplanen för Idrottsplatsen möjliggör för utbyggnation idrottshallar. I september-oktober 2020 var detaljplanen för Idrottsplatsen på samråd och nu görs en samrådsredogörelse där samtliga yttranden sammanfattas och besvaras.

Kommentarer

  1. Dessa två byggnader ser väldigt fina ut. Kommer höja statusen på området. Skulle önska mer av den stilen på Lidingö
    Gärna fler OLIKA villor och varför inte några ”Townhouse” i olika höjder o färger. Skulle vilja slippa se fler områden som Rudboda, Ängsklockevägen och Gångsätra.

  2. Ser jättefint ut. Äntligen någon som inte bygger tråkiga ”skokartonger”. Mer av detta på ön!

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *