Villahushåll på Lidingö har blivit 55 000 kr fattigare i år

Debatt14 juli 2022 kl 03.025

Sverige genomgår en dyr sommar. Husägares priser på nödvändiga varor och tjänster skenar. Villaägarna har sammanställt driftskostnaderna i landets kommuner för maj 2022 och maj 2021.

Till att börja måste konstateras hög inflation, inte på grund av förhöjd konsumtion utan på grund av störningar i industriproduktion som orsakar dyrare varor och tjänster. Inflationen driver upp ytterligare kostnadsökningar och inbromsningar.

Med utgångspunkt från en villaboende, bilburen tvåbarnsfamilj på Lidingö har Villaägarnas riksförbund sammanställt hur kostnadsökningarna slår på ett sätt som sätter hård press på hushållsekonomier.

För följande mycket nödvändiga utgiftsposter kan Villaägarna summera kostnadshöjningar månadsvis:

Livsmedel (bortsett kläder och hygienprodukter) + 700kr

Drivmedel (95 oktan bensin körd 1112 mil med 0,6 liter förbrukning) + 443kr

Bolånekostnad (villa inköpt 2020 för 11 mkr och belånad till 80 %) + 2035kr

Avgiften för sophämtning på Lidingö + 14kr

Elnätskostnaden (för 25 ampere, fast pris och överföringskostnad) + 24kr

Löpande elpris (fast nytecknat 3-månadersavtal för hus) + 1421kr

Sammantaget har kostnaderna för ett vanligt villahushåll i Sverige ökat med 4635 kr per månad. Med ledning av att Energimarknadsinspektionen spår fortsatt och stigande elpriser har vi utgått från ett fast avtal tecknat för tre månader.

Våra beräkningar visar att småhusfamiljens kostnader ökat med 55 620 kronor per år. För någon försvinner det månadsnetto som utgjort semesterbudgeten, för andra börjar besparingar att urholkas månad för månad.

För politiker i riksdagen såväl som ute i kommunerna finns nu en kallelse att göra allt man kan för att hålla nere avgifter och priser. Det handlar i första hand om medborgarnas ekonomiska trygghet och välbefinnande.

Men det handlar också om ekonomin i stort. När hushållens kostnader för basala saker ökar kraftigt måste annan konsumtion stå tillbaka vilket såklart innebär minskad efterfrågan hos handel, restaurant och underhållningssektorerna. Det i sin tur medför arbetslöshet och därmed i förlängningen ytterligare samhällsekonomiska bekymmer.


Daniel Liljeberg, samhällspolitisk chef, Villaägarnas riksförbund
Jonathan Lindgren, expert på kommunala tjänster, Villaägarnas riksförbund

Kommentarer

 1. Vi har just återkommit efter en vecka hos våra rötter i Skellefteå. Vår lilla Peugeot 208 drog 0,48 liter bensin/mil , 360 kronor/år i skatt och vi har bara kört 400 mil på ett år. Vi förbrukar bara 15.000 KWH el i vår stora ”grosshandlarvilla” från 1928 beroende på sparsamhet och bergvärme. Fjällstugan har vi en trappa upp och Spanien har vi på vår fantastiska tomt.

  Det är svårt att se hur generationen med våra barn och barnbarn bara rusar vidare och spenderar pengar hejdlöst och fortsätter värre än tidigare totalt utan krisinsikt. Dyra elbilar har blivit alibi ! Om kriget fortsätter är det oundvikligt med ett ekonomiskt haveri även i Sverige. EU och NATO beskär vår frihet och våra möjligheter att lösa våra egna problem. Putin är på god väg att vinna det ekonomiska kriget mot EU och även markkriget.

 2. Tyvärr är det så att ett flertal yngre och en och annan äldre person har inrättat en livsstil med hög konsumtion som en statusmarkör, oavsett om det är nyttigt eller inte. Dessa är främmande för olika former av självhushåll och låg konsumtion. Dessa måste faktiskt lära sig att inse att man inte behöver de
  nyaste och värsta prylarna och att dra in på långresor med flyg till olika turistmål, t ex Thailand. Dessutom skulle det vara bra om de också kunde lära sig en del om självhushåll och återvinning, t ex odla en del av sin egen mat och ta vara på frukt och bär samt sopsortera, vilket är bra för kretsloppet. Även om det verkar jobbigt och tidsödande kan detta också bidra till motion, friluftsliv och en meningsfull fritid. Dessutom kan sopsortering och återvinning ge en renare miljö samtidigt som detta kan pressa ned hushållens utgifter.

 3. Att bo i villa på Lidingö har Svd tidigare skrivit om att man får betalt 600 till 1000kr per dag i den värdestegring som har skett konstant sista decennier.

  Att bo i eget ägt boende har alltid premierats av politiker i Sverige. Vi är en av få länder i Europa där man får dra av räntekostnader på huslån tex.

  1. Prisstegringen på villor är ingenting som man kan betala räkningar med. Nu bävar alla för matprishöjningar, inflation, räntehöjningar och kraftiga värdefall på just dyra bostäder !
   De som drabbas värst är ju de fattiga och dom blir inte hjälpta av att man riktar pilarna mot medelklassen !

 4. Jag kan förstå att det är skillnad på att vara rik samt att pengar. Rik kan man vara om huset har ett övervärde över lånen men att man kan ha det tajt att betala pga låga inkomster eller har köpt i tron räntan kan ligga still. Jag vill minnas att i kring 2008 till 2011 så steg räntan på hus fr 1,5 till 5,5% men vände snabbt.
  Bostäder och mat har alltid en större del av låginkomsttagares budget. Det kommer drabba dem som inte äger sin bostad utan just där mat och resor till jobbet är en stor del av budget.

  Insändaren var skriven i Villaägarnas namn och jag har svårt att se just villaägare på Lidingö lider någon större budget kris. De kan i de allra flesta fall belåna sina hus om inte redan höga inkomster/pensioner räcker. Vilket man måste vara beredd på att göra om man också vill acceptera en trevlig prishöjning för sina villor. Man kan liksom inte både äta kakan och ha den kvar.

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *