Villa Söderås som pant i obligation

Villa Söderås fotograferad av en läsare i december 2019.
Lidingö20 maj 2020 kl 06.26

I november förra året gick NCP Nordic AB ut med ett erbjudande att teckna obligationer, där bland annat Villa Söderås låg som säkerhet. I ett påkostat informationsmaterial gavs investerare ett erbjudande med en uppskattad årlig avkastning på 7,75 procent mot en minsta investering på 1,1 miljoner kr. Efter ett röstningsförfarande den 7 maj i år accepterade investerarna ett uppskjutande av ränteutbetalning på sina insatser eftersom ägarna till Villa Söderås har låneräntor till banken att betala. https://www.lidingonyheter.se/villa-soderas-agare-har-hamnat-i-corona-kris/

NCP Nordic AB:s informationsmaterial. Bilderna har vi suddat till av upphovsrättsliga skäl.

I ett 40-sidigt informationsmaterial presenterades projektet. Utgivare av obligationerna var NCP Nordic AB och dessa garanterades av Nordisk Fastighetsmanagement AB, båda företagen ägda av fastighetsmagnaten Johan Lundberg, som uppges vara skriven i Monaco. De pengar som NCP Nordic AB hoppades få in på erbjudandet, cirka 130 miljoner kronor, skulle fördelas på olika ändamål. 10 miljoner var avsatta för ”utveckling och byggnation på Lidingö”, med vilket avsågs Villa Söderås. Majoriteten av de 130 miljonerna skulle dock användas till att utveckla och bygga om en fastighet i Farsta från hotell- och kontor till bostadsrätter samt till ”allmänna bolagsändamål”.

Enligt informationsmaterialet består Villa Söderås idag av 35 hotellrum fördelade på fem olika byggnader. Fastigheten är på cirka 17 000 kvadratmeter och den uthyrbara arean är cirka 3 337 kvadratmeter. Efter renoveringen är själva huvudbyggnaden 1 000 kvadratmeter. Enligt informationen från november 2019 är Villa Söderås näst intill färdigställd. Bland allt som gjorts nämns förlängning av terrass, ett nytt utekök, ny grind, nytt poolområde, installation av bergvärme samt trädgårdsrenovering och nya planteringar. Allt av hög standard och kvalitet. 

Tänkta kunder var investerare som kunde låna ut sina pengar på tre eller fyra år. Enligt det faktablad som togs fram för obligationen var det en högriskinvestering, 7 av 7 på en riskskala. Det finns inget kapitalskydd eller insättningsgaranti förknippat med obligationen.  Obligationen räknades dock som ett ”stabilt business case”.

Organisationsschema för NCP Nordic AB (från informationsmaterialet).

NCP Nordic AB:s aktiekapital är på 500 000 kronor. När bolaget startade 2018 så tillfördes ett aktieägartillskott på drygt 496 miljoner kronor. I sin första årsredovisning för perioden 16 feb 2018–30 juni 2019 redovisar bolaget ett resultat på drygt minus 35 miljoner kronor.

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *