Pollinera mera

Humlor är en viktig pollinatör. Foto: Bengt Jansson
Natur16 juli 2020 kl 06.15

Bara i Sverige är en tredjedel av de 270 vilda biarter på väg att försvinna. Det finns flera olika faktorer som påverkar förutsättningarna för vilka pollinatörer som bland annat hur landskapet förändras, kemiska bekämpningsmedel och klimatförändringar. Naturskyddsföreningen har undersökt 212 av landets 290 kommuner för att ta reda på kommunernas roll i att stötta arbetet med vilda pollinatörer.

I deras undersökning hamnar Lidingö stad på delad tionde plats, tillsammans med Järfälla kommun och Södertälje kommun. Sett till kommungrupp* hamnar Lidingö stad på en delad tredjeplats, tillsammans med Järfälla kommun.

Att vara en kommun som ligger i framkant för detta arbete kan betyda flera saker. Det kan betyda vilka politiskt antagna planerings- och policydokument som arbetar med frågor om att gynna vilda pollinatörer. Det kan även handla om hur väl kommunen arbetar med sina grönområden och blomodling för att gynna dessa varelser. Att stötta pollinatörvänligt jordbruk är även det ett exempel som Naturskyddsföreningen har undersökt huruvida kommunerna gör sådana initiativ.

Listan toppas av Helsingborgs kommun.

Naturskyddsföreningens undersökning
Undersökningen genomfördes som en webbenkät som Naturskyddsföreningen skickade ut till alla landets kommuner. Svarsfrekvensen var 73% vilket betyder att 212 av 290 kommuner svarade på enkäten. Enkätens syfte var att undersöka hur långt alla kommuner har kommit i sitt arbete för att gynna vilda pollinatörer.

*Kommungrupperna baseras Sveriges kommuner och regioners (SKR) kommungruppsindelning, som består av grupperna Storstäder, Pendlingskommuner nära storstäder, Större städer, Pendlingskommuner nära större städer, Lågpendlingskommun nära större stad, Mindre stad/tätort, Pendlingskommun nära mindre stad/tätort, Landsbygdskommun samt Landsbygdskommun med besöksnäring.

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *