Viktiga erfarenheter för framtiden – till följd av coronapandemin

Sedan 1 april är Stefan Heinebäck chef för Omsorgs-och socialförvaltningen på kommunen. Foto: Lidingö Stad
Stad & Politik14 juli 2020 kl 05.571

Lidingö hör till de 40 kommuner som IVO (Inspektionen för vård och omsorg) satt på sin lista över de som haft svårast att begränsa smittspridningen.

– Det pågår ett djupare analysarbete för att få en tydligare och mer komplett bild. Analysarbetet sker både på en nationell, regional och lokal nivå för att skaffa sig kunskaper att ta med i ett framtida förbättringsarbete, säger Stefan Heinebäck som sedan 1 april i år är chef för stadens omsorgs- och socialförvaltning.

När IVO presenterade listan över 40 kommuner i landet som haft svårt att begränsa smittspridning och ge adekvat vård till boende på äldreboenden, fanns inte ett par av de kommuner Lidingö gärna annars jämför sig med; Täby och Danderyd.

– Det finns ingen enskild orsak till detta. Man har räknat på antalet avlidna på äldreboenden i förhållande till hur många avlidna man har i kommunen. Har man avlidit på sjukhus så ingår man inte i statistiken, säger Stefan Heinebäck.

På Lidingö, som i många andra kommuner, har man haft personal som varit sjuka i covid-19. Men hur många det handlar om kan Stefan Heinebäck inte säga.

– Idag har vi en stabil personalgrupp men under en tid hade vi en ökande grad av sjukskrivningar bland vår personal. Vi försökte lösa det med att både omfördela befintlig personal och rekrytera ny som genomgick en skräddarsydd utbildning för ändamålet. Sedan i måndags (läs 6 juli) har vi ingen smittspridning och inga smittade på våra boenden, säger han.

Den senaste tiden har diskuterats i media bristen på läkarkontakter på äldreboendena runt om i landet.

– Initialt skedde kontakten med Region Stockholms läkarorganisation främst via telefon. Även enstaka individuella bedömningar har genomförts. Sedan någon månad tillbaka så har vi återgått till normalläge. Vi har hela tiden följt Folkhälsomyndighetens och regionens rekommendationer. Vi ska inte heller glömma att vi har personal med rätt kompetens på våra boenden, säger Stefan Heinebäck.

Enligt honom kan staden alltid tillhandahålla en syrgasbehandling efter en läkarbedömning .

– Man ska få den vård och behandling som man har rätt till.

När det gäller skyddsutrustning bekräftar Stefan Heinebäck att Lidingö i början av pandemin under en period haft svårt att få tag på skyddsutrustning.

– De andningsskydd som Arbetsmiljöverket tillfälligt godkände har vi inte använt; vi har meddelat Länsstyrelsen att vi tar bara emot godkänd utrustning. Vi var väldigt tidiga med att se till att personalen använde visir i sitt arbete, säger han och fortsätter:

– För att undvika smittspridning köpte vi också in åtta platser av Attendo där vi kunde placera smittade personer. Idag har vi tre platser hos dem som vi kan utnyttja om vi skulle få in en patient med smitta. Vi förberedde också en egen avdelning som kan sättas upp inom 48 timmar.

Nu pågår ett fördjupnings- och analysarbete av förvaltningens erfarenheter som kommer att presenteras för omsorgs- och socialnämnden under hösten.

–  Om det kommer ett liknande virus i framtiden, så har vi tillsammans med övriga samverkansparter lärt oss mycket av den här pandemin, säger Stefan Heinebäck.

På Lidingö har hittills 53 personer avlidit, varav 34 på äldreboenden. IVO har granskat 1700 boenden i landet och valt ut 91 boenden som man vill gå vidare med. 15 av boendena finns i Stockholms län men inget är på Lidingö. Enligt Stefan Heinebäck har det inte varit någon större skillnad mellan privata utförare och boenden i stadens regi.

Kommentarer

  1. Det är inte så konstigt för här på flera håll hålls inga avstånd. Tex igår måndag (bor i Näset) var jag utanför Afganska konsulatet . Det var hur många som helt utanför och gick förbi ingången och därinne va det fullpackat. Dom kommer från hela landet, vilket innebär att om någon är smittad tar dom med det på bussen, sedan på tåget dom reser med i sverige. Går in på ICA affären. Fimpar på halva torget. Det är en stor smitthärd. Vad tänker politikerna om detta tro och framför allt vad gör dom.

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *