Vikten av ett levande kulturliv

Debatt27 maj 2022 kl 11.12

Ett levande kulturliv och ett starkt civilsamhälle är viktigare än någonsin i dessa oroliga tider. Fria uttrycksmedel hjälper oss att förstå oss själva och dem vi möter och är en grundsten för demokratin. Vi bör låta kreativitet, kvalitet, konstnärlig förnyelse, men även bevarande av vårt kulturarv prägla vår ö. Särskilt viktigt är det att låta barn och ungdomar tidigt delta i kreativa verksamheter och att det där finns äldre förebilder.

Vi har fantastiska kulturskapare och många olika sorts kulturella evenemang här på Lidingö och jag vill uppmuntra alla att ta del av dem. Unna dig själv att till exempel besöka det nya biblioteket, konserterna, utställningarna och museerna.

Angela Langenskiöld (M)
Ledamot i Utbildningsnämnden

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *