Vikingarna vill bygga eget

Vikingarna bild från Lidingösidan 2014, där laget tog silver i junior-EM i truppgymnastik. Foto: Andreas Gustafsson Popa
Stad & Politik4 november 2020 kl 06.352

Gymnastiktruppen Vikingarna (GTV) vill bygga en gymnastikhall i egen regi. GTV menar att de har särskilda behov för sin verksamhet vilket ställer stora krav på var en sådan hall kan byggas.

Nu har Lidingö stad identifierat området där Bodals boll- och tennishall ligger som lämplig. Den hallen, som idag är en tälthall, har endast tillfälligt bygglov. Ett område i Högsätra är också möjligt. Kultur- och fritidsnämnden vill att lärande- och kulturförvaltningen ska utreda möjligheterna för GTV att bygga eget.

GT Vikingarna är en av öns större föreningar med lång kö med barn och ungdomar till sin verksamhet. Föreningen bedriver truppgymnastik som innebär att man har särskilda behov av utrymme, vilket öns övriga sporthallar inte kan erbjuda. Standardmåtten för en sporthall är 20x40 meter, vilket innebär att de sträckor som behövs för att göra avancerade hopp blir för korta för gymnasterna. Man har också tung utrustning som måste släpas fram och tillbaka vid för små utrymmen. GTV anser att minimåtten är 40x60 meter aktivitetsyta men skulle gärna vilja ha 40x80 meter.

I somras gjorde staden en geoteknisk undersökning vid Bodals sporthall för att se om det går att bygga ut enligt GTV:s önskemål. Resultatet visar att det troligen går att bygga en anläggning på en platta på marken, men man vill försäkra sig om att det inte finns några föroreningar i marken. För att kunna påvisa det måste dagens bollhall rivas.

Men det finns ytterligare ett alternativ; att staden upplåter mark i Högsätra där det för närvarande pågår en detaljplaneprocess. Mellan ishallen och dagens fotbollsplan finns ett utrymme som i stort sett fyller GTV:s behov.

Vilken linje staden väljer är inte klart. För en nybyggnad vid Bodalshallen krävs rivningslov för dagens anläggning; för en nybyggnad vid Högsätra krävs att projektet snarast kommer in i den pågående detaljplaneprocessen.

Vikingarna har funnits länge på Lidingö. 1960 kunde föreningen som representant för Sverige skicka Lena Adler till olympiaden i Rom. Individuellt kom hon 62:a av 124 startande och hon ingick också i lagtävlingen där Sverige blev 11:a.

Kommentarer

  1. Apropå Lena Adler kan nämnas att hon finns på ett frimärke som kom omkring 1975. I en serie om 5 märken med kvinnliga idrottsutövare.

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *