Vi vill ge bästa möjliga livskvalitet till varje patient

Näringsliv20 november 2020 kl 05.55

TEMA OMSTART: Capio vårdcentral

Capio har funnits länge på Lidingö och den 6 mars flyttade vi till helt nya lokaler i Lidingö Stadshus, säger verksamhetschefen och läkaren Kristina Fant.

Capio vårdcentral Lidingö, är en del av den privatägda sjukvårdskoncernen Capio. Vårdcentralen har över 13 000 listade patienter, 36 anställda, såsom allmänläkare, distriktssköterskor, sjuksköterskor, sårspecialiserad undersköterska, kuratorer, diabetessköterska, astma/KOL-sköterska, äldresköterska och ett hemsjukvårdsteam med läkare, sköterskor och undersköterskor. I anslutning till mottagningen finns KS lab.

– Vi erbjuder digifysisk vård, det vill säga förutom traditionella fysiska besök och telefon har vi även chatt-funktion och videobesök. Den medicinska bedömningen och patientens önskemål avgör kontaktväg. När mottagningen är stängd finns chattfunktion via Capio-Go, berättar Kristina Fant.

– Många av medarbetarna är Lidingöbor själva, har arbetat länge hos oss och känner därmed sina patienter väl. Varje patient som vill har sin ”egen” doktor. Patienterna ska känna trygghet i allt vi gör och vår ambition är att möta patienterna med medkänsla, ansvar och kvalitet - det är viktigast för oss, säger Kristina.

– Samma dag vi flyttade in i Stadshuset drog Corona-pandemin igång och det blev en stor omställning och ingen inflyttningsfest. För att minska risken för smittspridning var vi tvungna att ställa om vården till distanskontakt så långt det går. Minska antalet fysiska besök och använda oss av chattfunktion, videobesök, telefon och ökade hembesök till våra äldre och sköra patienter. Vi har fått skjuta på de fysiska kontroller som inte är absolut nödvändiga och vi har ingen drop in.

– Under vår och sommar hade vi en gemensam Infektionsnod i separat lokal tillsammans med två andra vårdcentraler på Lidingö. Där kunde vi bedöma patienter med misstänkt Covid. Nu under hösten har vi separata vårdflöden på mottagningen, vi delar upp dagarna så att risken att träffa en infekterad patient i väntrummet minimeras.

– Jag är imponerad av hur snabbt alla medarbetare ställde om till nya förutsättningar i en helt ny situation där det i början var mycket osäkerheter och risk för brist på skyddsutrustning. Vi har lärt oss mycket som vi också kommer ta med oss när pandemin väl är över. Jag är också imponerad över hur väl patienterna och Lidingöborna snabbt förstod allvaret i situationen och har anpassat sig till råd och riktlinjer.

– En liten oro finns dock för de nya nätbaserade konkurrenterna som nu också öppnar vårdcentraler. Vi är dock övertygade om att det vi erbjuder i form av god kontinuitet, långa relationer med våra patienter, kompetent personal, god tillgänglighet och ett tryggt omhändertagande gör oss till ett mycket bra val för våra patienter. Att möta patienterna utifrån deras förutsättningar på allra bästa sätt är det viktigaste för oss, avslutar Kristina.

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *