Vi vill att staden ska ta vara på möjligheten att skapa fler sommarjobb för Lidingös ungdomar!

Stad & Politik23 april 2020 kl 06.46

Regeringen och samarbetspartierna Centerpartiet och Liberalerna avsätter 180 miljoner kronor under 2020 för att stärka kommunernas möjligheter att skapa sommarjobb för ungdomar. Syftet är att förbättra ungdomarnas framtida möjlighet till inträde på arbetsmarknaden och att bidra till sysselsättning. Unga kvinnor och män som annars har svårt att hitta sommarjobb eller sysselsättning på egen hand ska prioriteras. Arbetsförmedlingen ska fördela medlen till kommunerna med kravet att detta inte inverkar på tillkomsten av redan planerade sommarjobb.

Vi socialdemokrater på Lidingö välkomnar detta besked och menar bestämt att staden ska söka och använda dessa avsatta pengar inför sommaren 2020. Vi avsatte 1,5 mnkr i vårt förslag till budget för Lidingö stad inför 2020. Dessa medel hade kunnat finansiera minst 150 sommarjobb. Vi menar att Lidingös ungdomar ska erbjudas bättre möjligheter att söka sommarjobb och att staden ska fortsätta och utveckla samarbetet med näringslivet för att åstadkomma ännu fler sommarjobb.

Vi motsätter oss Lidingös politiska majoritets beslut om att Lidingös ungdomar inte längre ska erbjudas att kunna söka sommarjobb via kommunen. Vi ställer den politiska majoriteten till svars för ställningstagandet och menar att det är beklagligt att våra ungdomar inte längre ska erbjudas denna möjlighet. Under våren har många av Lidingös ungdomar istället för att bli erbjudna ett sommarjobb erbjudits två tillfällen med workshops i stadshuset, med tema hur man söker sommarjobb på hela arbetsmarknaden.

Lidingö stad har sedan länge varje år anordnat ett antal sommarjobbsplatser för ungdomar. Sommarjobben har funnits inom både kommunala och privata verksamheter, såsom äldreomsorgen, förskolor, fastighets- och trädgårdsskötsel, butiker, kaféer, restauranger med flera. För såväl ungdomarna som arbetsgivarna har denna satsning förenats med goda erfarenheter. Det har funnits ett stort intresse för att söka sommarjobben. Ansökan har tidigare år skett under tidig vår och information har annonserats via stadens kanaler.

Inför sommaren 2018 var intresset stort kring att söka sommarjobb. 280 ungdomar inkom med ansökningar för att få något av de 38 sommarjobb som staden hade beslutat om att erbjuda. Staden sökte och beviljades en utökad statlig finansiering, tack vare ett riktat statsbidrag från den socialdemokratiskt ledda regeringen, och kunde erbjuda 100 Lidingöungdomar ett sommarjobb.

Inför sommaren 2019 ansökte 460 ungdomar om sommarjobb genom Lidingö stad. Men staden erbjöd endast 36 sommarjobb. 0,6 mnkr hade räckt för att kunna erbjuda ytterligare 64 Lidingöungdomar ett sommarjobb. Inför den sommaren stod staden och ett stort antal privata arbetsgivare beredda med många bra arbetsplatser och duktiga arbetsledare. Ungdomarnas positiva erfarenheter från att ha haft ett sommarjobb visar vikten av att ha haft något att göra under sommaren, att känna sig behövd och uppskattad stärker dessutom självkänslan. Satsningen har även visat sig vara positiv och lönsam i längden för staden och öns övriga berörda arbetsgivare, då många av ungdomarna efter sommarjobbet har blivit erbjudna timanställningar.

Effekterna av majoritetens skattesänkning på 51 mnkr för 2020, fortsätter konkretiseras på område efter område. I det här fallet drabbas Lidingös ungdomar av en ytterligare nedskärning. Beslutet drabbar många ungdomar och de ungdomar som saknar ett starkt nätverk och kontakter berörs på ett särskilt sätt. Det är högst beklagligt.

Staden har precis som många privata arbetsgivare både vilja och förutsättningar att i samverkan erbjuda Lidingös ungdomar sommarjobb. Vi hoppas därför att Lidingös politiska majoritet tänker om, så att Lidingö stad kan ansöka om finansiering från de medel som regeringen avsatt för att stärka kommunernas möjligheter att skapa sommarjobb för ungdomar i sommar.

Daniel Larson
Gruppledare, Socialdemokraterna Lidingö

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *