Vi värnar om Lidingös servicehus

Baggeby Gård. Foto: Lidingösidan arkiv.
Debatt4 juni 2020 kl 05.19

Vänsterpartiet har valt att, som enda parti, inte ställa oss bakom uppdraget om en ny utredning om boendekedjan inom äldreomsorgen på Lidingö.
– Vi menar att inriktningen på utredningen i förlängningen enbart syftar till att servicehusen ska avvecklas, säger Jonas Lundgren, gruppledare för Vänsterpartiet.

Det har under en längre tid funnits en del lediga platser på Lidingös servicehus. Detta är en av orsakerna till att en utredning ska initieras.
– Vi har förståelse för att det i längden inte är hållbart med tomma platser på servicehusen och vi tycker det är positivt att man vill satsa på seniorboenden. Därför tycker vi att det vore rimligt att behålla servicehuset i Baggebygård i sin nuvarande form. Då säkrar vi valfriheten för de äldre som vill bo på servicehus, säger Jonas Lundgren.

– Servicehusen är en bra boendeform. Den framställs ibland som lite föråldrad, men vi ser inget föråldrat i en boendeform för äldre där man har tillgång till personal och sjuksköterska dygnet runt, har möjlighet att äta gemensamt och ha gemensamma aktiviteter, säger Marika Lundin, ledamot i omsorgs- och socialnämnden.

– Ambitionen från den politiska majoriteten är tydlig: man ska bo hemma så länge som möjligt. Många vill det och då är det bra att erbjuda goda möjligheter till det. Samtidigt passar det inte alla. Vi är oroliga att den här utredningen ska begränsa valfriheten snarare än att stärka den, avslutar Jonas Lundgren.

Jonas Lundgren

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *