Vi står upp för förlossningsvården!

Debatt18 november 2021 kl 04.30

Situationen i förlossningsvården har förvärrats, trots stora statsbidrag från regeringen sedan 2015, både generella och riktade till just förlossningsvården. Den moderatstyrda majoriteten i Region Stockholm lyckades med konststycket att för 500 miljoner i statsbidrag anställa sju barnmorskor 2019, och att ha ännu färre barnmorskor anställda hösten 2021 än för ett år sedan. Nu tar barnmorskor det drastiska steget att säja upp sig och barnmorskestudenter hoppar av utbildningen. Så här kan vi inte ha det.

Kvinnor har rätt att förvänta sig en trygg och säker förlossning, med inflytande över vården från graviditet till förlossning och eftervård. Blivande föräldrar har rätt till ett bra stöd. Barnmorskorna och övrig personal har rätt till en bra arbetsmiljö och reella möjligheter att ge en bra och säker vård. Detta är sedan länge långt ifrån uppfyllt på grund av den moderatledda majoritetens prioriteringar.

Förlossningsvården och mödrahälsovården i Stockholm är kraftigt underfinansierad sedan en lång tid tillbaka. Gapet mellan hur vården borde se ut och hur den ser ut har vidgats. Det krävs en omsvängning till en vård med kontinuitet efter behov, som tar de födande och blivande föräldrars behov och barnmorskornas villkor på allvar.

Vi socialdemokrater vill se att vårdens pengar satsas på just vård – inte på dyra välfärdsexperiment och kostsamma vårdmarknader, som stjäl resurser från till exempel förlossningsvården. Stockholmarna betalar mest för sin vård men den är ändå inte bäst trots bra förutsättningar. Det borde den vara.

Anna Vikström tf. ordförande S-kvinnor Stockholms
Tara Twana ordförande S-kvinnor Stockholms stad
Anna Fundin, ordförande Lidingö S-kvinnor

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *