Vi slår vakt om miljön

Debatt4 februari 2021 kl 05.331

Att värna Lindigös gröna och blå värden är en självklarhet för oss, skriver Lidingös politiska majoritet.

I en artikel i Lidingö Nyheter (15/1) riktar Centerpartiet kritik mot den styrande majoritetens miljöpolitik och framför krav på detaljstyrning av bland annat näringslivet. Det är förvånande att Centerpartiet, som brukar gälla för ett företagarvänligt parti, inte har tillit till näringslivets ambitioner och vilja att arbeta klimatsmart. Centerpartiet på Lidingö förespråkar istället detaljstyrning och att politikens fingrar ska peka in i minsta vrå.

Lidingös gröna och blå värden är en självklar prioritet för oss. Vår ambitionsnivå för Lidingös miljö och för ett klimatmässigt hållbart samhälle är hög. Det handlar om den ö och den värld vi lämnar efter oss till kommande generationer, så ingen fråga kan vara viktigare.

Vårt miljöprogram är verklighetsförankrat, genomförbart och inte ett uttryck för signalpolitik. Miljöprogrammet har koppling till sex av FN:s Agenda 2030:s hållbarhetsmål.

Programmet har tagits fram för stadens verksamheter och innehåller konkreta målområden där staden har stor rådighet: det är så vi har möjlighet att göra miljönytta på Lidingö utan att styra enskilda medborgare. Istället för att detaljstyra människors liv och vardag, erbjuder Lidingö stad energi- och klimatrådgivande tjänster. Denna rådgivning kan exempelvis handla om förutsättningar för solceller eller hur man laddar sin elbil.

Vi har, till skillnad från Centerpartiet, tillit till att det inom de olika verksamheterna finns kompetens att konkretisera målen i effektiva handlingsplaner för en hållbar miljö. Vi ser en glädjande utveckling när det gäller hur förskolor och skolor arbetar kemikaliesmart och för att minska användningen av plast. Lika glädjande är att det inte sker utsläpp av mikroplaster från Lidingös konstgräsplaner. Viktiga punkter i miljöprogrammet är åtgärder för rening av dagvatten och arbetet för att förbättra vattenkvaliteten i Kyrkviken. 

På riksplanet har Centerpartiet medverkat till beslut att stänga ytterligare ett kärnkraftverk, vilket resulterat i att Sverige under denna vinter behövt köpa in smutsig kolkraft från Polen. Städa framför egen dörr först, Centerpartiet.

Daniel Källenfors (M), kommunstyrelsens ordförande
Birgitta Sköld (LP), kommunstyrelsens vice ordförande och ordförande i Omsorgs- och socialnämnden
Amelie Tarschys Ingre (L), kommunalråd och ordförande i Utbildningsnämnden
Carl-Johan Schiller (KD), kommunalråd och ordförande i Teknik- och fastighetsnämnden

Kommentarer

  1. Hej,
    Kul att majoriteten för en gång skull diskuterar miljöpolitik. Synd att de inte tycks ha läst vad vi föreslår.

    Vi vill att staden ska arbeta tillsammans med näringslivet för ett hållbart samhälle. Staden kan stödja företagare i omställningen och lika så kan näringslivet trycka på kommunen. I Uppsala är det precis det som hänt. Näringslivet visade att kommunens mål var för låga och att man i upphandling behövde få bort fossil plast snabbare. Detta ledde till att kommunen skärpte sina krav.

    Majoriteten tror att näringslivet inte vill vara med i omställningen till ett hållbart samhälle. Många företag brinner för hållbarhet och att vara hållbar kommer inom kort vara ett krav för att klara sig på marknaden.

    För att klara omställningen måste hela samhället arbeta tillsammans. Det räcker inte med att kommunen arbetar med några få utvalda områden i sin egen kammare.

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *