Vi ska utveckla Lidingö Centrum tillsammans

Debatt1 juni 2019 kl 09.053
Bara du som prenumererar får:
• Över 5000 artiklar i arkivet
• Alla reportage
• Alla tester (kräftor, semlor, restauranger)
• Bildrebusjakten 1 gång/månad
• Dryckesguiden 1 gång/månad
• Bopriser 1 gång/månad
• Nyhetsbrev 1 gång/månad
Du stödjer Lidingös lokala dagstidning med oberoende journalistik
Läs denna artikel gratis!
... och du får 5000 andra artiklar också!
Prenumerera från
29 kr/månad
Första månaden gratis!
Ingen bidningstid
Klicka här
Du stödjer Lidingös lokala dagstidning med oberoende journalistik
En månad i taget
29 kr/månad
Ingen bindningstid
Första månaden gratis!
Årsprenumeration
295 kr/år
(24:50/månad)
(Ord pris 345 kr/år)
Ingen bindningstid
Första månaden gratis!
En dag
49 kr/dag
Engångsbetalning (kort eller Swish)
Har du redan ett konto?
För Lidingös Vänner
Partipolitiskt obunden förening
Anders Ulfvarson
Professor
Trolldalen

Kommentarer

 1. Vem säger att centrum skall utvecklas? Studera gärna de senaste årens utveckling i olika centra och handelns egen uppfattning om framtiden. Stinsen, 20 år gammalt centrum i Sollentuna startade med 90 butiker och har idag färre än 15! Det är nu en öken. Vad talar för att Lidingös utbyggda centrum med fokus på detaljhandel kommer att vara hållbart på lång sikt och mer framgångsrikt än så många andra centra i Sverige? Det är svårt att frigöra sig från misstanken att förslaget från Grosvenor och Stadens principiella inställning därtill vilar på kortsiktiga antaganden och ambitioner utan hänsyn till den tydliga och starka förändringen i detaljhandelns globala distributionsmönster. Blir detta den ”nya cykelbanan på Norra Kungsvägen ”?

 2. Hej Anders!

  Samråd och granskning äger rum 2020 och 2021. Det finns en etablerad process kring detta. Vi har dock redan nu haft en bred politisk dialog för att säkra en bred politisk samsyn kring huvudprinciperna.

 3. Pågående detaljplanering av Lidingö Centrum – ”bred politisk dialog men medborgardialog förutan
  En intressant utgångspunkt för att förstå planeringen, som pågår i Lidingö Centrum, är det planprogram, som antogs av kommunfullmäktige 2014. Ett annat dokument är projekt-PM från den 3 juni i år, som nu ska ligga till grund för detaljplaneringsprocessen. I det förra talar man (sidan 18) om ny bebyggelse och föreslog realistiskt 900 – 1000 nya bostäder och 10.000 m2 handelsytor. Med 900 bostäder och genomsnittligt antal personer per lägenhet ökar befolkningen till 49.000 personer fram till 2030, en rimlig ökning, som ger lite bättre kundunderlag till affärerna i centrum när de tillåts ökar måttligt i samma takt som man bygger bostäder till ca 10.000 m2 handelsytor.

  I årets projekt-PM säger man, utan att ha genomfört den utlovade handelsutredningen och utan medborgardialogen, att man ska bygga så lite som mellan 1/5-del och 1/10-del så många bostäder (100 – 200 st), men fortfarande lika stora handelsytor på ca 10.000 m2. Det skiljer avsevärt från visioner och planprogram 2014.

  Ny bebyggelse enligt planprogrammet 2014
  Direkt avskrift från planprogrammet
  Centrum-Torsvik utvecklas med nya bostäder och handels- och verksamhetslokaler. Bebyggelsen uppförs i huvudsak i tre till fem våningar. De flesta kulturhistoriskt värdefulla byggnaderna och miljöerna bibehålls.
  Antal nya bostäder 900 – 1000
  Varav hyresrätter 15%
  Antal nya boenden 1600

  Tillkommande ytor
  Bostäder ca 95 000 m2 BTA
  Handel ca 10 000 m2 BTA
  Kontor ca 2 000 m2 BTA
  Förskola ca 2 500 m2 BTA

  Det är inte oviktigt att man har proportioner mellan handelsytor och bostadsbyggande klart för sig eftersom bostadsytor saknas mer och värderas avsevärt högre än alla andra tillkommande ytor för närvarande.

  I planprogrammet 2014 värderas olika byggprojekt så här (sidan 58):
  ”Om marken används för bostäder så genereras de högsta värdena. För mark som kan användas för bostäder upplåtna med bostadsrätt uppgår värdet till ca 11 000-13 000 kr/m2 BTA1. Den mark som används för bostäder upplåtna med hyresrätt har ett lägre värde vilket uppgår till ca 3 000 kr/m2 BTA. Värdet för mark som kan användas för kontor uppgår till ca 2 000 kr/ m2 BTA och värdet för mark som kan användas för handel uppgår till ca 3 000 – 4 000 kr/m2 BTA.”
  Att som den politiska majoriteten, nu med Grosvenors förväntningar på att få köpa marken billigt, satt igång detaljplaner för endast 100 – 200 lägenheter och 10.000 tillkommande handelsytor, till stor del på kommunalägd mark – stadshusparkeringen – är en extremt dålig affär för kommunen. Det förstår vi som lägger ner lite tankemöda i det som pågår. Undrar om det är några politiker som vill förstå detta?

  Lidingö Vänner

  1) BTA = Bruttoarean är summan av alla våningsplans area och begränsas av de omslutande byggnadsdelarnas utsida.

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *