Ett aktivt föreningsliv viktigt för omsorgen

Debatt12 maj 2022 kl 03.401

I torsdags invigdes livsstilsprogrammet Träna Hjärna vid en ceremoni i stadshuset. Programmet bygger på Fingerstudien som genomförts av professor Miia Kivipelto, som är en internationell ledande forskare inom demenssjukdomar. Fingerstudien har kunnat visa att social, fysisk och kognitiv träning tillsammans med kostråd och hälsokontroll både kan fördröja utvecklingen av demenssjukdom och lindra symptomen hos de som drabbats. 

Efter en föreläsning av professor Miia Kivipelto 2008 på Alzheimer Café (ansvariga arrangörer: SPF, PRO, RK, Alzheimerfonden och kommunens anhörigkonsulent) väcktes idén att professor Kivipeltos forskargrupp skulle erbjuda ett urval äldre från Lidingö att delta i en ny Fingerstudie. Ett samverkansprojekt inleddes och tanken var att om projektet blev framgångsrikt kunna implementera konceptet i kommunens ordinarie verksamhet. Detta har nu realiserats och Lidingö kommun är den första i Sverige att erbjuda de äldre detta program. 

Frivilligorganisationernas betydelse både som idégivare, initiativtagare och medverkande i olika projekt och verksamheter kommer att få allt större betydelse när vi ska klara vårt uppdrag att ge god omsorg. Med ett aktivt föreningsliv kan ofrivillig ensamhet och psykisk ohälsa motverkas. 

Det nu etablerade livsstilprogrammet är ett fint exempel på hur samverkan mellan civilsamhället (föreningslivet) och kommunen kan bli framgångsrikt. 

KD vill öka stödet till föreningsverksamheten. När Föreningsgårdens framtid i Larsberg nu hotas måste vi tillsammans finna andra lämpliga lokaler för verksamheten. Det är viktigt att även seniorer på Lidingö erbjuds en meningsfull fritid.

Bo Brismar, KD, Ledamot omsorgsnämnden, kandidat kommunfullmäktige.

Kommentarer

  1. Ja, det förebyggande arbetet är den röda tråd som går igenom alla de satsningar som görs av OSN, för våra äldre. Jag hade förmånen att få inviga vår satsning. Intresset var jättestort!
    Att arbeta med livsstilsprogrammet gör att vi kan skjuta upp demens debuten i snitt 5 år enligt Karolinskas forskning. Tack till alla föreningar ni gör ett jätteviktigt jobb och måste naturligtvis ha en bra lokal att träffas i. Tack också till all engagerad personal och de som varit med och testat livsstilsprogrammet. Samsynen om vikten av det förebyggande arbetet är avgörande.
    Birgitta Sköld, LP
    Ordförande i Omsorgs och socialnämnden

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *