Vi säger nej till förslaget till nytt kulturmiljöprogram

Debatt17 augusti 2022 kl 03.014

De senaste åren har villkoren för Lidingös villaägare när det gäller att utveckla sin fastighet förändrats. Äganderätten har på flera sätt utmanats. Vi Liberaler värnar villaägares rätt att utveckla sina fastigheter. Lidingös villaägare måste kunna lita på att en byggrätt som har getts ska kunna användas. Senare kommunalpolitiska restriktioner ska inte användas som generella hinder.

I förslaget till nytt kulturmiljöprogram - som satts på paus till efter valet - riskerar stora delar av Lidingös villaområden att omfattas av restriktioner utöver de som normalt gäller enligt plan- och bygglagen. I de områden som i sin helhet föreslås bli k-märkta, begränsas villaägarnas rätt att t ex sätta upp ett Attefallshus, bygga en terrass eller sätta solceller på taket.

Det finns självfallet kulturhistoriska värden i Lidingös villaområden som bör skyddas. Byggnader där kulturvärden är sådana att privata fastighetsägares intressen måste stå tillbaka för allmänintresset. Det tror vi även de flesta av de som bor i områdena instämmer i. Men kulturmiljömärkningar ska främst göras på enskilda, utpekade fastigheter. När områden pekas ut bör det anges vilka fastigheter i området som bedöms som kulturhistoriskt värdefulla.

Vi vill inte göra hela områden till reservat där de friheter och möjligheter som generellt gäller för villaägare i Sverige rycks undan. Därför säger vi nej till nuvarande förslag till kulturmiljöprogram!

Ett kulturmiljöprogram är inget som lagen kräver. Men den gedigna inventering som gjorts av Lidingös fastigheter och områden kan användas som underlag till kommande översiktsplan. Inventeringen kan bli ett fördjupningsdokument till översiktsplanen som ger råd och inspiration till ägare av kulturhistoriskt värdefulla fastigheter eller ägare av fastigheter i kulturhistoriskt värdefulla områden. Däremot ska det inte vara ett särskilt styrdokument som övertrumfar detaljplaner eller har helt egna gränsdragningar utan förankring i översiktsplanen.

Suzanne Liljegren - Kommunalråd (L)
Christer Hallerby - Gruppledare (L) i miljö- och stadsbyggnadsnämnden

Kommentarer

 1. Varför kan inte förslaget till nytt kulturmiljöprogram debatteras före valet?
  Nu har L presenterat sina åsikter om det. Kan vi nu inte få höra åsikter från övriga partier och från de som utarbetat förslaget?

 2. Det kommer snart en ny tvingande lagstiftning kring kulturmiljöprogram för Sveriges kommuner. I dagsläget är detta än så länge ett frivilligt dokument. Majoriteten beslöt under mandatperioden bland annat på grund av detta att avvakta med att ta fram ett nytt kulturmiljöprogram.

  Självklart ska ett nytt program tas fram i nära dialog med bla villaägarna, hembygdsföreningen bostadsrättsföreningar och hyresgästföreningar.

  Liberalerna låtsas nu om som att de inte har varit med i majoritetens diskussioner i frågan med syftet att framställa sig själva i bättre dager inför väljarna.

  M, LP och KD är måna om att bevara Lidingös kulturhistoriska värden för kommande generationer samtidigt som vi värnar äganderätten för öns villaägare.

  Daniel Källenfors (M), Birgitta Sköld, (LP) och Carl-Johan Schiller (KD)

 3. Tack för besked. Det var nytt för mig. Det verkar som om L försöker köra ett ”eget lopp” i denna fråga.

 4. Liberalerna har hela tiden sagt nej till nuvarande förslag till kulturmiljöprogram. Dagens lagstiftning – som inte ser ut att ändras utifrån det utredningsförslag som lagts på is sedan förra hösten – är tydligt när det gäller kulturmiljöprogram:

  Ett kulturmiljöprogram är frivilligt. Men om en kommun vill begränsa villaägarnas lagstadgade rättigheter att t ex sätta upp ett skärmtak, en takkupa eller ett Attefallshus finns ett sätt: Besluta om ett kulturmiljöprogram där begränsningarna ingår för en enskild byggnad eller ingår i ett kulturhistoriskt värdefullt område.

  I det förslag som satts på paus riskerar stora delar av Lidingös villaområden – oavsett om den enskilda byggnaden är kulturhistoriskt värdefull eller ej – att omfattas av restriktioner. Dessa villaägare blir fråntagna de rättigheter som övriga villaägare har.

  Liberalerna värnar äganderätten och villaägarnas rätt att utveckla sina fastigheter. Vi värnar dessutom kulturhistoriska värden och vet att respekten för dessa urholkas där klassningar inte har tillräcklig grund och förankring. Därför säger vi nej till förslaget.

  Vi vill att den inventering som gjorts av Lidingös fastigheter istället blir ett underlag i arbetet med översiktsplanen. Där det finns sådana byggnader eller områden som ska skyddas, ska detta ske enligt spelreglerna, dvs genom skyddsbestämmelser i detaljplaner.

  Då har fastighetsägaren möjlighet att ta ställning till klassning, vad den innebär och dessutom få ersättning. Det är däremot inte rimligt att via generella styrdokument ta ifrån villaägarna deras givna rättigheter.
  Suzanne Liljegren (L) och Christer Hallerby (L)

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *