Vi måste göra mer för att bekämpa den psykiska ohälsan

Debatt25 oktober 2023 kl 03.05


Den psykiska ohälsan är en vår tids stora folksjukdomar. Många lider i det tysta utan att få hjälp både yngre och äldre. Vi behöver därför prioritera arbetet mot psykisk ohälsa högre. Både den vård som bedrivs på vårdcentralerna för personer med lätt till måttlig psykisk ohälsa, och specialistpsykiatrin behöver stärkas. Därför är arbetet mot psykisk ohälsa prioriterat i Liberalernas regionbudget för 2024.

Under året har rapporterna duggat tätt om barn och unga som inte får den hjälp de behöver och har rätt till. Förra året hade 169 barn väntat i över ett år för att få en neuropsykiatrisk utredning hos barn- och ungdomspsykiatrin i Stockholm, enligt en granskning från P4 Stockholm. Det är naturligtvis helt oacceptabelt. 

Barn och unga som mår dåligt måste få hjälp i tid, inte bara för att den psykiska ohälsan snabbt kan försämras utan behandling men också för att stress och psykisk ohälsa kan lägga grunden till deras mående i vuxenlivet.

För att korta köerna och förbättra arbetsmiljön inom barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) skjuter Liberalerna till 80 miljoner i vår budget, vilket är dubbelt så mycket som vänsterstyret (S, MP, C med stöd av V) satsar på BUP.  

Liberalerna vill också att en särskild handlingsplan tas fram där man särskilt ska ta inspiration av de privata vårdgivares arbetssätt som lyckats korta köerna. Alla goda krafter behövs, offentliga liksom privata, för att hjälpa de barn och unga som tvingas stå i långa köer för att få hjälp. 

Liberalernas andra viktiga satsning en kraftig satsning på vårdcentralerna med knappt 600 miljoner kronor. Vi vill bl a höja ersättningen till samtalsbehandlare som psykologer som finns på vårdcentralerna. Under den förra mandatperioden breddades vårdcentralernas uppdrag för att tydliggöra stödet till personer med lätt till måttlig psykisk ohälsa – den så kallade första linjens psykiatri.

På Lidingö finns första linjens psykiatri på Torsviks vårdcentral och dit kan man remitteras från alla vårdcentraler på Lidingö.

Tyvärr ser vi nu hur färre personer får hjälp mot sin psykiska ohälsa eftersom vänsterstyret i våras sänkte besöksersättningen för samtalsbehandlare från 425 kronor till 125 kronor per besök. Det var både ett oväntat men också ett mycket dåligt beslut.  

Ett besök hos samtalsbehandlare tar 45 minuter plus dokumentation medan ett besök hos sjuksköterska går mycket snabbare och ändå har de nu samma ersättning. Det säger sig självt att om man gör det olönsamt för vårdcentralerna att anställa psykologer så kommer de inte heller att göra det. Något jag tyvärr fått bekräftat i samtal med flera olika vårdcentraler.

Ersättningsnivåerna är ett styrmedel. Vill man att fler ska få hjälp för sin psykiska ohälsa måste man styra därefter. De första rapporterna visar också att besöken till psykologer på vårdcentraler har minskat med 9,8 procent på bara tre månader. Det är mycket illavarslande inte bara för att färre får hjälp på vårdcentralen men också för att vårdcentralen fungerar som en sluss till specialistpsykiatrin. När vårdcentralernas tillgänglighet försämras kommer också färre att remitteras vidare till den specialistkompetens som många behöver för att kunna må bra igen.

För Liberalerna är det oerhört viktigt att vårdcentralerna har ekonomiska incitament att ta emot fler patienter som behöver hjälp för sin psykiska ohälsa och därför återställer vi besöksersättningen för samtalsbehandlare till 425 kronor per besök. 

Det är ekonomiskt tuffa tider för kommuner och region och då gäller det att verkligen prioritera. Liberalerna prioriterar den vård som kan hjälpa människor tidigt innan sjukdom eller psykisk ohälsa har gått för långt. Det är bra för den enskilde individen och det är bra för samhället.  

Amelie Tarschys Ingre
Regionråd i opposition (L) Region Stockholm och fd kommunalråd (L) Lidingö

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *