Vi måste besinna oss

Debatt25 januari 2024 kl 04.111

Det är min övertygelse att alla vi som är förtroendevalda på Lidingö känner stolthet. Vi är stolta över att gentemot Lidingöborna, våra partier och Sverige representera Lidingö. Vi är stolta över vår kommun, vår hembygd, historia och det vi gör. Min övertygelse är att alla vi som åtnjuter Lidingöbornas förtroende att sitta i nämnder, styrelser, råd eller bolag gör det för att vi, utifrån våra tankar och värderingar, vill göra livet för oss Lidingöbor så bra som möjligt.

Det är dessvärre ofta så, när vår lilla kommun hamnar i riksmedia, att det blir så för att någon uttryckt sig förklenande om någon annan kommun, sagt något överilat eller dumdristigt. Så blev fallet vid kommunfullmäktiges sammanträde den 22/1. En fråga där det gjordes olika bedömningar om Dawit Isaaks trygghet och säkerhet i eritreanskt fängelse ledde till uttalanden som nu fått uppmärksamhet i riksmedia. Vad som sades var spekulativt, insinuant och i grunden rasistiskt. Detta är inte representativt för hur debatten i kommunfullmäktige brukar se ut.

Jag är själv en av dem som ibland drar nytta av att åtminstone få skrattarna på min sida. Det är inte alltid som det hör helt till den politiska saken. Någon enstaka gång, när känslorna blivit starka har jag till och med, mot bättre vetande, använt kraftuttryck. Jag är, på det viset inte bättre än någon annan. Men jag tycker att vårt uppdrag i den högsta beslutande instansen i vår kommun förtjänar respekt och varsamhet.

Lidingö är en kommun som tillräckligt många som aldrig satt sin fot här redan har förutfattade meningar om. Det senaste huvudlösa uttalandet har redan omskrivits i flera rikstäckande medier. 

Jag vill kunna vara stolt över att vara Lidingöbo och att identifiera mig starkt med den plats där jag lever och verkar. För det har alla vi förtroendevald på Lidingö ett gemensamt ansvar. Vi är en skärgårdskommun nära storstadens puls, vi är en familjevänlig kommun med ett rikt förenings- och idrottsliv. Vi kan, tyvärr, i regel inte vänta oss uppmärksamhet för sådant. Däremot är det logiskt att vi får uppmärksamhet för huvudlösa uttalanden från våra förtroendevalda. Med denna enkla text vill jag helt enkelt, från alla håll, mana till besinning och eftertanke.

Jonas Lundgren (V)
Gruppledare I kommunfullmäktige 
Ledamot i kommunstyrelsen 
Ersättare i kommunfullmäktiges arvodesberedningen 
Ersättare i fastighetsnämnden

Kommentarer

  1. Vi kan väl konstatera att detta är något bör lösas på riks- och EU-nivå. Det har gått över tjugo år sedan journalisten Dawit Isaak fängslades i Eritrea. Det borde varit dags att den förra svenska (S) regeringen att ompröva sin politik för att få honom och andra journalister i landets fängelser frigivna. Istället har Sverige fortsatt att pumpa ut bistånd, liksom flera av våra andra organisationer. Är det rimligt? Att låta pengarna, eller frånvaron av dem, tala är ibland effektivt. Sverige har tyvärr varit bra på att stödja många (V) vänster diktaturer i världen. En tradition redan Palme började med. Tanken låg i tiden, men vi har väl nyktrat till lite?

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *