Vi låter Nattugglan vila

Debatt23 oktober 2023 kl 17.558

Lidingö stad bedriver idag omsorg av barn på obekväm arbetstid. På nätter och helger får barnen vistas i lokaler som på vardagar används av förskolan i Baggeby Gård. Verksamheten kallas ”Nattugglan”.

För närvarande är det endast fyra familjer som nyttjar denna tjänst. Under mätperioden vecka 35-39 (september) nyttjades tjänsten under 14 nätter/helger och vid 10 av dessa tillfällen var barnet ensamt med två medarbetare, som då själva arbetade natt eller helg. Om man ser till senaste året, så stämmer nyttjandet under september relativt väl med övriga månader.

I dagsläget kostar omsorgen drygt 9.000 kr per barn och tillfälle. Omräknat blir det närmare 400.000 kr/familj och år. Vi anser inte att det är rimligt att fortsätta med denna verksamhet, under nuvarande förutsättningar. Vi anser heller inte att själva lösningen är lämplig då det oftast handlar om ett ensamt barn som skall sova på en förskola med två medarbetare som passar. Av dessa anledningar väljer vår koalition att den 24 oktober föreslå utbildningsnämnden att lägga Nattugglan vilande från januari 2024.

Enligt lagen skall kommuner sträva efter att erbjuda omsorg på obekväm arbetstid, men det är inget skall-krav. Däremot kommer staden löpande att följa upp eventuella förändringar i behov och ha en beredskap för att starta upp vid senare tillfälle.

Bland våra närliggande kommuner driver inte heller Täby, Danderyd eller Vaxholm denna form av verksamhet.

Christer Mohlin (M), ordförande utbildningsnämnden
Jim Kenving (Lp), vice ordförande utbildningsnämnden

Kommentarer

 1. Anledningen till att så få familjer använder Nattugglan är helt enkelt att kraven för att få plats är benhårda. Bl.a. krävs att:

  ”Omsorgen inte kan lösas med hjälp av släkt, vänner eller andra personer i vårdnadshavares närhet. ”

  En lång lista på olika krav finns att läsa här:

  Det är krav som inte ställs på andra förvärvsarbetande föräldrar. Eftersom kraven är så tuffa, blir efterfrågan låg och kostnaden per tillfälle och barn hög. Det är helt enkelt en självuppfyllande profetia.

  Det betyder också att de som har plats på Nattugglan verkligen inte har någon annan lösning. Det ankommer på ansvarstagande politiker att hitta lösningar. Inte, ta den den enkla lösningen och lägga ned. Många bra förslag har redan luftats i den här gruppen. Ta chansen och tänk om. Sök lösningar.

  Ni vill låta Nattugglan vila men skänk en tanke till de familjer som kommer ligga sömnlösa många nätter framöver.

  1. Lidingö ställer inte unikt höga krav, tvärt om så vore det i strid med skollagen att ta bort flera av dem. Omsorg på obekväm arbetstid ska inte kunna användas istället för barnvakt etc.

 2. Skulle under vilandeperioden verksamheten kunna flyttas över till familjedaghemmen? Det skulle ge barnen den mest jordnära miljön.
  Staden bör värna och uppmuntra etablering av familjedaghem i den fria konkurrensens namn istället för att ägna sig åt oligopolgynnande upphandlingar där utövaren ska köpa mark av staden och själva
  stå för kostnaden att uppföra byggnaden. Vilket familjedaghem är villigt att stå den risken?

 3. Nej Christer Mohlin (M) och Jim Kenving (LP), ni låter inte Nattugglan vila. Moderaterna och Lidingöpartiet väljer att lägga ner Nattugglan och med den möjligheten att arbeta obekväma tider för ensamstående föräldrar som inte har någon annan möjlighet till omsorg för sina barn. Vill vi ha ett samhälle där poliser och vårdpersonal arbetar 24h om dygnet 365 dagar om året så behöver samhället kunna ställa upp med barnomsorg på natten, även på Lidingö. Om Moderaterna och Lidingöpartiet inte tycker att dagens lösning är bra föreslår jag att ni försöker hitta en annan lösning istället för att dra undan mattan för ensamstående lidingöföräldrar som arbetar för att försörja sig och sina barn.

  Amelie Tarschys Ingre (L), regionråd och fd ordförande utbildningsnämnden Lidingö

 4. Bevisligen finns det ett behov, om än litet, av barnomsorg på obekväm arbetstid. Visst är nattugglan rent krasst en dyr verksamhet om man slår ut det per barn i dagsläget och det borde finnas alternativa lösningar som är mindre kostnadsdrivande. Det vore på sin plats att man undersöker alternativa lösningar för att kunna erbjuda omsorg på obekväm arbetstid i samband med att man inleder diskussioner om att lägga ned denna verksamhet.

  Tittar vi tillbaka på hur kommunen agerat historiskt, bland annat i fallet med komvux, så har agerat rationellt i samband med nedläggningar som motiverats av ekonomiska skäl och bristande elevunderlag. I samband med nedläggningen av komvux i egen regi så inleddes ensamverkan med närliggande kommuner för att fortsatt kunna erbjuda komvux, inom ramen för vux norrort, till de invånare som faktiskt är i behov av komvux. I det fallet blev det både billigare för kommunen och bättre för eleverna som fick ta del av ett större utbildningsutbud än vad man kunde på Lidingö.

  Omsorg på obekväm arbetstid erbjuds närmast på andra sidan bron i Stockholms stad, och ett konstruktivt inspel i debatten är att man enligt min mening borde undersöka möjligheten att träffa en överenskommelse med Stockholms stad för att fortsatt kunna erbjuda denna service till de Lidingöbor som faktiskt behöver den.

  Med en sådan approach så borde vi kunna agera med både hjärta och hjärna, för Lidingöbornas bästa.

  Erik Centerlind, fd vice ordförande i utbildningsnämden (M)

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *