Lidingö kommer att ha 53 000 invånare år 2040

Lidingö19 juni 2021 kl 04.13

Lidingös invånarantal väntas öka de närmaste decennierna, enligt en ny befolkningsframskrivning från SCB. På Lidingö väntas antalet invånare år 2040 uppgå till cirka 53 500 personer. Det är 5 450 fler än i dag (+11 procent), en förhållandevis stor befolkningstillväxt i jämförelse med andra kommuner.

– Befolkningstillväxten på Lidingö beror framför allt på att inflyttningen från andra delar av landet väntas vara större än utflyttningen i kommunen. Framskrivningen visar att det under perioden 2021–2040 beräknas flytta in omkring 69 800 personer från andra delar av Sverige, medan 65 500 väntas flytta ut. Även att invandringen är större än utvandringen bidrar till tillväxten, säger Alexandra Malm, statistiker på SCB. 

Totalt väntas befolkningen i Sverige öka med nästan en miljon, från knappt 10,4 miljoner invånare 2020 till drygt 11,3 miljoner år 2040. Länen Stockholm, Uppsala, Halland, Skåne och Västra Götaland beräknas växa, medan Västernorrland och Norrbotten går mot minskad befolkning. 

Källa: SCB

Allt fler äldre

En övergripande trend är att andelen äldre ökar. Så även på Lidingö. I dag är 21 procent av kommunens invånare 65 år eller äldre, år 2040 väntas siffran stiga till 25 procent. 

– Det här mönstret ser vi i nästan alla kommuner i landet. Lidingö kommun följer utvecklingen. Det här beror bland annat på att dödligheten minskar, att folk därför blir äldre, säger Alexandra Malm vid SCB.

En annan central grupp för samhällsplanering är de unga. På Lidingö väntas antalet barn i skolåldern (6–18 år) minska fram till år 2040, från 8 808 i dag till cirka 8 120 (−8 procent).

Källa: SCB

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *