Växter på Lidingö: Ornäsbjörk

Utmed Läroverksvägen bredvid Mosstorpsparken finns tio stycken ornäsbjörkar planterade av Lidingö stad.
Natur11 oktober 2020 kl 05.251

I nästan alla svenska städer står en ornäsbjörk. 1985 utsågs trädet att vara ett Riksträd. På Lidingö finns ett fåtal av denna art, bland annat utmed Läroverksvägen.

Ornäsbjörk, Betula pendula 'Dalecarlica', är en sort som uppkommit genom en spontan mutation av vårtbjörken, vilken gjort bladen djupt flikiga.

Ornäsbjörken uppstod i Ornäs i Dalarna. Det är inte bara ett ovanligt vackert träd med sin vita stam och finflikiga blad – det är också allergivänligt eftersom det inte producerar pollen.

Ornäsbjörken har flikiga blad. Foto: Wikipedia.

Bladverket är gracilt och finflikigt men ändå frodigt. Alla ornäsbjörkar stammar från den allra första ornäsbjörken, den som Hans Gustav Hjort hittade i ett skogsbryn på sin gård Lilla Ornäs i Dalarna år 1767. När Linné året därpå fick information om björken blev han eld och lågor, och ville få den sänd till Uppsala. Men ägaren ville inte lämna ifrån sig sitt fynd.

Den som så småningom såg till att ornäsbjörken spreds var Erik Lindgren. Han var i slutet av 1800-talet direktör för Experimentalfältet, en del av Kungliga Lantbruksakademien som förr fanns i Frescati, Stockholm. Under en resa i Dalarna frågade hans värdar om det var något speciellt han vill se i Dalarna.
– Jag vill gärna se ornäsbjörken, svarade Lindgren.
På plats i Ornäs kunde han konstatera att detta var något helt annat än de flikbladiga björkar han sett tidigare. 1878 hämtade han därför ymp-ris från björken på Lilla Ornäs och lyckades föröka den. Ett par av Erik Lindgrens björkar står fortfarande kvar i Frescati.

Karakteristiskt för äkta ornäsbjörk är de smala, djupt flikiga bladen. Bladverket är mycket frodigt och kronans allra yttersta kvistar hängande. Trädets vita stam förgrenar sig tidigt och får flera, kraftiga sidogrenar. Speciellt är också att stammens näver spricker upp i ellips- eller rombformade fält. Kronan är helt fri från vissna blad under höst och vinter.

Ornäsbjörken är mycket härdig och utvecklas fint ända upp till zon 7. Den blir med tiden ett stiligt och stort träd, 20–25 m högt med bred krona. Trädet är vackert såväl sommar som vinter och passar utmärkt på den stora tomten eller i parkmiljö. Värt att tänka på är att även unga exemplar har ornäsbjörkens värdefulla egenskaper, och att det tar många år för träden att nå sin fulla storlek. I en mindre trädgård kan du därför njuta länge av ornäsbjörken innan den blir för stor.

Ornäsbjörken utnämndes 1985 till Sveriges riksträd och har sedan dess planterats i flertalet svenska kommuner på en central plats. Genom denna utbredda plantering kan man följa trädens fenologi, det vill säga tidpunkt för knoppsprickning med mera, men de flesta har visat sig vara flikbladig björk (Betula pendula 'Laciniata').

Ornäsbjörken är Dalarnas landskapsträd.

Eftersom hanblommor saknas, kan äkta ornäsbjörk inte reproducera sig på egen hand. För att arvsanlagen ska bevaras av denna mutation måste därför förökning ske genom sticklingar.  

Kommentarer

  1. Lasse Dahlstedt (Lidingöloppet m m) vet mycket om träd på Lidingö. Inte minst var de största av varje art växer. Han vet att öns tjockaste Ornäsbjörken växer i Brevik. En annan gammal Ornäsbjörk växer vid Vapenstigen 1. Min far planterade den i början på 1940-talet om jag inte minns fel

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *