Växter på Lidingö: Kattfot

Natur30 maj 2020 kl 06.10

Kattfot är en älskad blomma på många håll och besjungs i Evert Taubes Sjösalavals. Det är en lågvuxen växt med krypande stammar som kan bilda mattor i magra betesmarker, öppna skogsbryn eller glesa skogar. Bladen är undertill ullhåriga, vilket hjälper växten att inte torka ut i de torra miljöer den vanligtvis växer i. Bladen är ofta ihopvikta för att minska avdunstningen.

Kattfoten blommar i maj-juni med vita eller rosa blomkorgar. Plantorna är enkönade och bildar antingen hanblommor eller honblommor. Blomkorgar med hanblommar är rundare och bredare än blomkorgar med honblommor som har en mer avlång form. Korgarna med hanblommor är ofta vita medan honkorgarna oftast är rosa.

Kattfot är ganska vanlig i hela landet, men minskar på många håll på grund av igenväxning av tidigare öppna marker. Den växer på torr, öppen,  kvävefattig mark, som gräsbackar, naturbetesmarker och skogsbryn. På Lidingö kan du hitta kattfot i en gles tallskog i södra Yttringe.

Källor: Wikipedia, Den virtuella floran och Lidingö stads hemsida

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *