Växter på Lidingö: Gul svärdslilja

Foto: Lidingö Stad
Natur10 juli 2021 kl 04.59

Den gula svärdsliljan blommar med vackra gula blommor juni – juli och går att hitta längs Kottlasjöns stränder, exempelvis invid klippbadet vid sjöns södra del. 

Gul svärdslilja är en flerårig växt som lever i våtmarker och näringsrika sjöar. Liljan blir runt 1 meter hög och de gröna avslammande bladen blir upp till 3 centimeter breda. Trots namnet tillhör den gula svärdsliljan inte familjen liljeväxter utan irisväxter. Som många irisväxer har gul svärdslilja tre stora kronblad som böjs nedåt, efter blomning bildar den avlånga stora frökapslar. 

Det svenska namnet kommer av att liljans blad är svärdlika till formen. Också dess latinska artnamn, Iris pseudacarus, kan kopplas till bladens form. Pseudacarus kommer av latinet pseudo vilket betyder oäkta eller falsk, och acorus är det vetenskapliga namnet på släktet kalmusar. Namnet betyder alltså ”falsk kalmus” och anspelar på att bladen är mycket lika de hos kalmusväxten. 

Foto: Pixabay

Den gula svärdsliljan kan för sina vackra blommors skull planteras som utsmyckning på synliga platser, men artens långa och kraftig rötter fyller även andra funktioner. De djupa rötterna medför god syretillförsel till sedimentet, vilket gynnar olika mikroorganismer och särskilt nitrifierade bakterier. Växter som har kraftiga rotsystem är också effektiva erosionsskydd och passar bra för näringsupptag i våtmarker. 

Gul svärdslilja etablerar sig lätt och går att föröka hela plantor såväl som frön. Under tidig höst går det att ta de mogna frökapslarna från svärdsliljan och trycka ner dem i fuktig jord, för att etablera eller utvidga dess utbredning. Det går även att plantera genom att sätta ner hela plantor och rotstockar där man vill ha sin svärdslilja. Plantering av enstaka plantor kan emellertid vara tidskrävande och behövas göra för hand för att inte skada delar av växten. Färdiga pluggplantor av gul svärdslilja går att köpa hos återförsäljare och går precis lika bra att använda. 

Källa: Våtmarksguiden, Linnés webbplats, Lidingö Stad 

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *