Värmeverket i Dalénum avvecklas

Kraftvärmeverket i Dalenum drivs med olja. Skorstenen är 100 m hög.
Stad & Politik21 januari 2021 kl 06.222

Miljöpartiet på Lidingö har länge propagerat för att värmeverket som finns i Dalénum ska upphöra med sin oljeeldning. I början av förra året var frågan uppe i fullmäktige. Nu verkar det som om de kan bli hörsammade.

Nu är nämligen en överenskommelse mellan Lidingö stad, Käppalaförbundet och Stockholm Exergi som är intressenter i verket, klar för att värmeverket i Dalénum snart kan avvecklas.

Värmeverket används endast korta tider på året, vissa år inte alls. Det är  vid kalla månader som extra kraft behövs och då kan det leverera extra värme till öns fjärrvärmesystem. Ytterligare en mindre del av öns värmebehov kommer från Käppalaförbundet reningsverk. Där produceras rötgas från rötning av avloppsslam som omvandlas till spillvärme.

Så ett reservvärmeverk behövs fortfarande. Var det ska ligga är ännu inte klart.

– Det här kommer avsevärt förbättra boendemiljön i Dalénum, säger Daniel Källenfors, kommunstyrelsens ordförande, till tidningen Mitt i Lidingö.

När värmeverket är borta måste detaljplanen för marken ändras. Då  beslutar man vad marken ska användas till, om det ska byggas bostäder, parker eller servicelokaler.

Ytterligare ett syfte med överenskommelsen är att skapa ny klimatsmart energi. Eleffektsituationen i det växande Stockholm är ansträngd.

Käppalaförbundet har redan ett samarbete med Stockholm Exergi i med vid Käppalaverket. Nu ska man utreda möjligheten att utöka värmeproduktionen på eller i anslutning till Käppalaverket med hjälp av spillvärmen från avloppsreningen.

Kommentarer

  1. Vore ju fantastiskt! Bygg gärna park och/eller närservice som saknas stort i området.

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *