Varför vi inte borde skrota bensin- och dieselteknologin än

Debatt21 november 2023 kl 04.10

Det har varit mycket tjat och en lång debatt om hur vi ska göra i framtiden när det kommer till att göra planeten så hållbar som möjligt, man har kommit fram med många olika förslag men den 28:e mars 2023 gick beslutet genom i EU parlamentet att inga nya bensin- och dieselbilar ska få säljas 2035. Många ser detta som en kontroversiell ändring i samhället, så i denna debattartikel ska jag argumentera om varför man inte ska skrota bensin- och dieselteknologin än.

Som ägare till elbilar så krävs de laddningsstationer för att kunna ladda sina bilar och om vi ska se en transport och trafik som ska domineras av elbilar 2035 kommer vi behöva investera en massa pengar i infrastrukturen så att vi kan bygga mer laddningsstationer, men problemet med detta är laddnings infrastrukturen fortfarande är underutvecklat i många områden såsom i innerstan och på landsbygden vilket gör det ganska opraktiskt till att äga en elbil i dessa områden och speciellt om man bor på landsbygden där man har som störst behov av att ha fordon och transport. Det kommer inte heller vara så ekonomiskt hållbart för staten att investera så mycket pengar i laddningsstationer, speciellt i innerstan där man kommer behöva bygga om och förstöra den fina arkitekturen.

Kundbehovet och att få välja vad för bil man vill köra är också en stor faktor i det hela. Som individ ska man få välja själv vad man vill köra eller köpa för bil av egna behov och preferenser. Bensin- och dieselbilar är fortfarande det bästa alternativet för långa resor, transport och det är mycket mer ekonomiskt. Bensin- och dieselbilar kan köra mycket längre sträckor och behöver göra mycket mindre stopp. Sedan så kostar elbilar otroligt mycket mer än bensin- och dieselbilar vilket leder till att fler människor inte kommer kunna ha råd att köpa en ny elbil, vilket kan vara väldigt negativt för de som bor ute på landsbygden som har behov av fordon.

Miljöpåverkan med bensin- och dieselbilar har såklart en väldigt stor negativ effekt och ökar utsläppen väldigt mycket och det är därför man har röstat fram att man inte ska sälja fler bensin- och dieselbilar i EU 2035. Men elbilar är inte helt oskyldiga i denna debatt eftersom tillverkningen av elbilar har en mycket större påverkan på miljön än vad man tror. Att tillverka en elbil och batteriet till bilen krävs sällsynta metaller och andra slags material som gör det mer negativt för miljön än om man kör en vanlig bensin eller dieselbil. Den största delen av världens energi produceras i kraftverk där man eldar upp kol och andra slags fossila bränslen vilket används för elbilar, vilket i sig är väldigt skadande för miljön.

Sammanfattningsvis så kan vi konstatera att det är lite tidigt att skrota bensin- och dieselteknologin än eftersom det finns många negativa effekter med både att tillverka och äga en eldriven bil. Utmaningar som bristande laddningsinfrastruktur, ekonomiska hinder och individens rätt att få välja sin bil utifrån egna behov och preferenser. Dessutom finns de negativa miljöpåverkningarna som sker när man tillverkar en eldriven bil. För att göra det så hållbart som möjligt är det viktigt att fortsätta utforska lösningar och de olika teknologierna för att balansera både miljön och människors behov. Att skrota bensin- och dieselteknologin bör inte vara en hastig åtgärd utan snarare en övervägd process som tar hänsyn till alla aspekter av samhället, miljön och teknologin.

Sebastian Sumara, gymnasieelev, Lidingö

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *