Varför dessa nya skyltar?

Foto: Inskickad av läsare. Registreringsplåten har anonymiserats i efterhand.
Lidingö22 juli 2020 kl 06.063

Lidingö Nyheter har fått in en läsarfråga som undrar hur det ligger till med de skyltar som satts upp vid Kyttingevägen. Lidingö Nyheter har kontaktat Lidingö stad för att få svar på vem som satt upp skyltarna, varför de finns där och hur länge de kommer att stanna.

I slutet av 2017 gjorde Lidingö Stad en geoteknisk undersökning av vägbanan och vattenbrunnarna vid Blåklintsvägen, som går parallellt med Kyttingevägen. Denna undersökning visade på svåra sättningar och spruckna va-ledningar. Därför ska vägbanan och gångbanan byggas om samt ledningarna till fastigheterna renoveras. Från och med den 15 juni finns etablering på plats.

Skälet till att dessa skyltar nu syns på Kyttingevägen är för att den gång- och cykelbana som finns på Blåklintsvägens östra sida (ut mot Kyttingevägen) har öppnats upp för biltrafik under renoveringsperioden. Detta är på grund av att Blåklintsvägen kommer att grävas upp i etapper och att boende på gatan ska få ökad tillgänglighet.

Arbetet utförs av R&R Markentreprenad AB och förväntas vara klart under hösten 2020.

Källa: Lidingö stad Teknik- och fastighetsförvaltning

Kommentarer

  1. Kan vara lämpligt att plocka ned skyltarna. De har suttit där en månad. Det bör med råge vara tillräckligt med tid för att reparera en vägsnutt.

  2. Detta är en absolut livsfarlig utfart. Därför har den i många år varit gång-och cykelväg. Precis där brukar polisen ställa upp sin släpvagn med automatisk fartkamera just därför att Sticklingeborna inte respekterar fartbegränsningen.
    Vad jag förstår kommer arbetet att ta lång tid om man skall gräva upp hela Blåklintsvägen. Inte heller jag förstår logiken i skyltningen.

  3. Vore det inte bättre att ställa upp detta överflöd av skyltar 38(!) plus farthinder för gång/cykeltrafik och bilar NÄR arbetet påbörjats, istället för att de far omkring på vägbanorna. Naturligtvis ska farthinder förankras i vägen om de ska ha nån effekt. Slarv av R&R Markentreprenad AB skulle jag säga, och varför ställa ut alla dessa skyltar i överflöd när ingen arbetar? När det väl behövs kommer respekten för dem vara lägre än nödvändigt. Som nu är det bara en trafikfara för framförallt cyklister och fotgängare.

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *