Värdigt åldrande för funktionsnedsatta i gruppboende

Debatt25 maj 2022 kl 04.061

Centerpartiet brinner för de funktionsnedsatta. För oss är det väldigt viktigt att funktionsnedsatta som har gruppboende enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) också ska ha rätt till ett värdigt åldrande i sitt hem. Personalen på boendet behöver ha kompetens både vad gäller deras funktionsnedsättning och om åldrande. Funktionsnedsatta inom gruppbostad ska (och får) inte tvingas flytta till äldreboende eftersom dessa boenden inte är anpassade efter gruppens behov. Beslut om gruppbostad enligt LSS är ett beslut som varar hela livet ut.

Ingen ska behöva flytta från sin gruppbostad på grund av exempelvis demens, utan personalen behöver veta hur man bemöter dem som utvecklar demenssjukdom och vid behov få medicinsk hjälp genom hemsjukvården. I likhet med andra äldre personer som utvecklar demens och som vill bo kvar hemma. Många med Downs syndrom utvecklar demenssjukdom redan i övre medelåldern och att flytta dessa till äldreboenden är inte rätt. Lidingö stad har även fått kritik från IVO gällande hantering av denna typ av frågor.

Den funktionsnedsatte blir inte av med sitt behov av sin LSS-insats bara för att hon/han utvecklar en demenssjukdom. De har fortfarande kvar dessa behov, samma funktionsnedsättning och tillhör samma personkrets. Däremot har man nya behov utifrån demenssjukdomen, den funktionsnedsatte har därför rätt att få insatser enligt biståndsbeslut enligt socialtjänstlagen (SoL) samtidigt som man har kvar sin insats enligt LSS.

Av dessa anledningar väckte vi ett ärende i omsorgs- och socialnämnden för att kommunen måste ta sitt ansvar och utbilda personalen då allt fler funktionsnedsatta personer åldras. Genom att i god tid samordna alla insatser (LSS och SoL) på gruppbostäderna kan förhoppningsvis behov av vårdbesök, sjukhusinläggningar och ödesdigra förflyttningar undvikas samtidigt som man höjer livskvalitén avsevärt för de boende.

Vi är glada att vi fått positiva svar från staden och att ett arbete för detta pågår. Centerpartiet kommer fortsätta följa frågan för att säkra ett värdigt åldrande för funktionsnedsatta inom gruppbostad på Lidingö.

Christina Wahlström (C), talesperson funktionshinderfrågor
Kajsa Kronlund (C), ledamot omsorgs- och socialnämnden
Helene Strömqvist (C), ersättare omsorgs- och socialnämnden

Kommentarer

 1. Hej Kristina och Kajsa
  Ja, det är en mycket viktig fråga!
  Glädjande nog är vi helt överens.
  Det konstaterade vi gemensamt på Omsorgs och socialnämnden i förra veckan. Det pågår just nu ett stort kartläggnings och utvecklingsarbete när det gäller hur åldrande och demens har förändrats inom gruppen och hur boendet och personalens utbildning på bästa sätt ska anpassas för att möta förändrade behov. En kompetensinventering har gjorts, slutsatser dras. Vi har också ett nytt modernt funktionshinderpolitiskt program som antogs av kommunfullmäktige förra året. Ett helhetsgrepp tas nu på samma sätt som vi gör inom äldreomsorgen. Information om det kommer ges på nästa nämnd.
  Birgitta Sköld, LP
  Ordförande i Omsorgs och socialnämnden

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *