Vårdcentralerna på Lidingö får mer pengar

5,7 miljoner i extra tillskott till vårdcentralerna på Lidingö. Foto: Ingimage
Debatt25 februari 2022 kl 07.09

Från och med den första mars höjs ersättningarna till vårdcentraler över hela Stockholms län. Syftet är att stärka den nära vården, korta köerna och ge fler möjligheten att välja en fast husläkare. 

Vårdcentralerna på Lidingö beräknas få ytterligare 5,7 miljoner kr under 2022. Ett tillskott som ger förutsättningar för bättre tillgänglighet och kortare väntetider.

Detta resurstillskott är ett viktigt första steg i att stärka primärvården efter pandemin, och arbetet med att utveckla vården i vårt län fortsätter. Liberalerna i Stockholms län har nu presenterat ett genomgående sjukvårdsprogram och ett av våra prioriterade reformpaket handlar just om en tryggare och närmre vård:

  • Minska väntetiderna till primärvården. Den som söker vård ska komma fram via telefon eller digital chattfunktion samma dag, och få tid hos en läkare eller sjuksköterska inom tre dagar.
  • Bredda kompetenserna i den nära vården, bland annat genom att på vårdcentraler införa stöd till barn och unga med lättare psykisk ohälsa, samt så kallad geriatrisk kompetens – alltså specialiserad äldrevård.
  • Fortsätt bygga ut husläkarverksamheten, så att alla har möjligheten att välja en namngiven husläkare. Detta i kontrast till den opposition som kraftigt vill begränsa eller helt ta bort denna viktiga valfrihet från Lidingöborna.

För att du ska ha makten över ditt liv behöver du också ha makten över din hälsa. I grund och botten handlar det om vilken väg vården ska ta i vår region. Ska makten över människors hälsa flyttas till en anonym tjänsteman eller ska friheten att välja sin egen läkare stärkas? Jag vet vad jag tycker. 

Amelie Tarschys Ingre
vice gruppledare för Liberalerna i Region Stockholm
och fd kommunalråd Lidingö

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *