Vårda miljö och klimat för kommande generationer

Kottlasjön är värd att bevara, skriver artikelförfattarna. Foto: Elvira Dietmann
Stad & Politik10 september 2020 kl 05.57

Nyligen skickade Lidingö stad ut ett förslag på nytt miljöprogram på remiss. Miljöprogrammet lägger fokus på tre olika huvudområden; begränsad klimatpåverkan, rikt växt- och djurliv samt rika och livskraftiga vattenmiljöer. Det nya miljöprogrammet tar sitt avstamp i FN:s hållbarhetsmål Agenda 2030 och tanken är att Lidingö stad ska vara en förebild för andra när det gäller miljöarbetet och underlätta för Lidingöborna att ta miljövänliga beslut, utan pekpinnar.

Det är viktigt att vårda Lidingö för kommande generationer. Därför ska Lidingö stads miljö- och klimatarbete präglas av en hög effektivitet och fokus ska ligga på åtgärder som gör skillnad. Det handlar om att Lidingö stad ska vara en förebild när det gäller miljö- och klimatarbete, men också att underlätta för Lidingöborna att ta kloka beslut. Vi vet att Lidingöborna är ansvarstagande och vill vara miljövänliga. Därför tror vi inte på pekpinnar och motarbetande av Lidingöbornas livsval.

Boendemiljön på Lidingö är fantastisk. Med ett rikt djur- och växtliv samt en livskraftig vattenmiljö ges Lidingöborna möjlighet till rekreation i närheten till sitt hem. Det är unikt för Lidingö och något vi måste värna för kommande generationer. Fler naturskyddsområden, förbättrad vattenkvalitet i Kottlasjön och Kyrkviken samt minskad mängd nedskräpning på vår ö är några av de saker som vi vill arbeta för. Det kombinerat med hållbart byggande, miljö- och klimatvänliga upphandlingar, minskat matsvinn och effektivare energiförbrukning i Lidingö stads verksamheter kan säkerställa att vi blir en förebild för andra när det gäller miljö- och klimatarbetet.

Med ett nytt miljöprogram med hög effektivitet och med fokus på att göra skillnad säkerställer vi att miljö och klimat vårdas för kommande generationer.

Daniel Källenfors (M), kommunstyrelsens ordförande
Birgitta Sköld (LP), kommunstyrelsens vice ordförande och ordförande i Omsorgs- och socialnämnden
Amelie Tarschys Ingre (L), kommunalråd och ordförande i Utbildningsnämnden
Carl-Johan Schiller (KD), kommunalråd och ordförande i Teknik- och fastighetsnämnden

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *