Var står Lidingös socialdemokrater i kampen mot antisemitismen?

Debatt20 november 2023 kl 03.28

I veckan som gick har den 85:e årsdagen av kristallnatten högtidlighållits med manifestationer på olika håll i landet. På flera ställen har detta år manifestationerna och minnesstunderna ställts in. I vissa fall har det skett med hänvisning till ”säkerhetsläget”, i andra fall för att det ”inte känns rätt”.

Den bakomliggande orsaken är dock densamma: samma gamla antisemitism som ledde fram till Novemberpogromerna för 85 år sedan. Nu är den dock klädd i modernare slagord: ”from the river to the sea, Palestine will be free” – ett krav på att hela den judiska staten och alla där boende judar ska utplånas.

Sedan Hamas vedervärdiga massangrepp på civila den 7 oktober är det skrämmande nog inte manifestationer till stöd för Israels befolkning som har ökat, utan snarare massdemonstrationer till stöd för förövarna. Dessa demonstrationer har närmast undantagslöst innehållit antisemitiska slagord, krav på utplånande av staten Israel och skuldbeläggande av alla judar för de civila i Gaza som fallit offer för Hamas strategi att gömma sig bland civilbefolkningen.

Att tillsammans stå upp emot antisemitismens olika uttryck är allas vårt ansvar. Det gäller såväl för individer och politiska partier som kommuner och andra offentliga institutioner. Lidingö stad är inget undantag, tvärtom har Lidingö en särskild symbolisk vikt som Raoul Wallenbergs hemort.

Lidingöbons arbete för att rädda tiotusentals ungerska judar undan det öde som annars hade mött dem i de nazistiska förintelselägren är något att vara stolt över. Raoul Wallenberg är ett stycke Lidingöhistoria som förpliktigar.

Denna förpliktelse innebär också ett avståndstagande från rörelser och organisationer som är uttalat antisemitiska eller använder antisemitiska budskap – eller bedriver terrorangrepp mot Israels civilbefolkning i syfte att förinta den.

Socialdemokraternas systerparti Fatah har en militär gren – Al-Aqsa-martyrernas brigader – där en underavdelning enligt egen utsago deltog i pogromen och terrorangreppet den 7 oktober. Under SSU:s 1 maj-tåg i Malmö har under flera år antisemitiska slagord skanderats. Partiets riksdagsledamot Jamal El-Haj har deltagit i aktiviteter nära kopplade till Hamas, men upprepade gånger vägrat ta avstånd från terrororganisationen. Socialdemokraterna har politiskt anställd personal som har grundat och är administratör för facebookgruppen Pink Room, som har avslöjats sprida antisemitism och hat.

Alla dessa exempel är tack och lov tagna från riksorganisationen eller andra delar av landet. Men idéer som får fäste i en del riskerar ofta genomsyra hela organisationen. Därför vore det välgörande om Ewa Lantz och Socialdemokraterna på Lidingö tydligt kan ta avstånd från såväl organisationen Hamas som från de antisemitiska slagord som har använts på Palestina-demonstrationerna i Lidingös närhet. Ett tydligt avståndstagande vore en välkommen signal från Lidingö i en tid då Raoul Wallenbergs anda behövs mer än på mycket länge. 

Tobias Sjö
Ordförande för Lidingömoderaterna

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *