Vänsterstyrets dåliga prioriteringar hotar kollektivtrafiken för Lidingöborna

Debatt17 maj 2023 kl 04.186


En fungerande kollektivtrafik är helt nödvändigt för ett fungerade samhälle. Människor i Stockholmsregionen måste kunna ta sig till jobbet, hämta på förskolan, hinna till första lektionen i skolan eller till ett viktigt möte. Kollektivtrafiken behövs helt enkelt för att få livet att funka. Därför är de föreslagna och historiskt stora neddragningarna av kollektivtrafiken mycket oroande och oacceptabla om de förverkligas.

Information om de trafikförändringar som kommer att ske i december 2023 har sänts ut till länets kommuner. Förslaget innebär att över 20 busslinjer riskerar tas bort helt; ett 50-tal busslinjer får nedskuren trafik; över 15 procent av tunnelbanetrafiken ska skäras ned de tider som inte är rusningstrafik.

Sedan pandemin bröt ut i Stockholm har resandet och biljettintäkterna minskat till följd av nya resandemönster och behov. Idag ligger antalet resande på cirka 80 procent av nivåerna innan pandemin. Samtidigt råder osäkerhet kring utvecklingen av kostnader och investeringsutgifter till följd av stigande inflation, räntehöjningar och kraftigt ökade energipriser. Detta ställer nya krav på att anpassa kollektivtrafiken till en ny kostym, men framför allt kloka prioriteringar.

För Lidingö är förslaget bl a att dra in buss 221 som går från Ropsten till Larsberg med hänvisning till att man kan åka Lidingöbanan i stället. Men det är både brant och långt från Larsbergs station upp till Larsbergsvägen, särskilt om man har svårt att gå eller tungt att bära. Lidingöbanan har också blivit mindre pålitlig när många avgångar ställs in på grund av vagnsbrist. 

Medan vänsterstyret inte kan lastas får rådande omständigheter i omvärlden så är en stor del av situationen självförvållad. Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Centerpartiet med stöd av Vänsterpartiet har valt att kraftigt underfinansiera kollektivtrafiken, vilket innebär att trafiknämnden måste spara miljarder de närmaste åren. Liberalerna står upp för en långsiktigt hållbar finansiering, som innebär att vi kan säkra och underhålla en attraktiv kollektivtrafik. Att frysa biljettaxorna som vänsterstyret gör nedmonterar sakta med säkert kollektivtrafiken.

Kärva lägen kräver tuffa prioriteringar. Samtidigt som viktig kollektivtrafik dras ned, så sjösätts dyra pendelbåtlinjer utan ordentlig utvärdering. Styrets experimentverkstad med öppen spärrlinje kommer att leda till ökat fusk och ytterligare minskade intäkter. När regionens kärnverksamhet måste värnas väljer regionstyret i stället att permanenta gratis lovkort för ungdomar. Det är hedervärt men dessvärre inte förankrad i en ekonomisk bister verklighet.

Vänsterstyrets nya inriktning för kollektivtrafiken visar både på en ovilja och en oförmåga att se det kritiska läge som vi faktiskt befinner oss i. Vi kan inte längre finansiera olika roliga projekt utan nu handlar det om att garantera människors möjlighet att få ihop sin vardag!

Amelie Tarschys Ingre (L)
Oppositionsregionråd, Region Stockholm
Göran Tegnér (L), gruppledare Tekniska nämnden, Lidingö

Kommentarer

  1. Nu är visserligen inte (V) med och styr regionen men det bakomliggande haveriet med 12 år av misskött region så väl gällande kollektivtrafik som vård sätter så klart sina spår. Exempelvis ständigt höjda priser på allt sämre fungerande kollektivtrafik som kompletterats med allt fler biljettkontrollanter. Med ett sådant facit hade jag nog haft lite lägre tonläge. När det gäller (V) bröt vi för övrigt med majoriteten för att kunna koppla ihop Lidingöbanan och Spårväg city.

  2. Det är skrattretande hur båda sidor väljer att skylla ifrån sig på den andra parten. Vem vill ta ansvar? Ingen?

    Insändaren från L och kommentaren från V känns totalt meningslösa. När kommer detta pajkastande att upphöra? När kommer en uppbyggnad av ett katastrofalt SL att starta?

  3. Jag förstår fortfarande inte varför SL vill ta bort just 221? Vi är många som åker den dagligen och Lidingöbanan är inte en lösning. Om man är i Lidingö Centrum och handlar, hur ska vi ta oss hem? Ingen som tänkte på det? Nä, trodde väl det.

  4. Idiotiskt att dra in 221:an, tänk på att det bor många gamla personer på ön som kanske inte orkar gå den långa vägen till tåget…men nej, dem tänker ni inte på utan säkert handlar det om att det är mest kostnadseffektivt för er att dra in denna buss….men vad händer om Lidingöbanan inte går o ska 206:an ta över 221:ans rutt nu!?

  5. Ena valperioden skattehöjningar med ett gäng, nästa valperiod rationalsieringar med det andra – undra på att det aldrig blir någon kontinuitet. Det måste finnas en gemensam plan för kollektivtrafiken men också för hur den ska finansieras.

  6. Jag håller med Tommy och Anders – hur kan detta ”hattefnattande” få fortgå???

    Det verkar vara de små partierna som ständigt sätter käppar i hjulen för ”sina” hjärtefrågor (hur ädla de nu än må vara), och ingen som helst tanke på hur det i det långa perspektivet skall bli….

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *