Vandring genom Lidingö Centrums framtid

Johan Näsström, 181 Fastigheter Holding berättar om sin vision av Stockholmsvägen.
Näringsliv17 september 2021 kl 12.111

Den 15 september genomfördes en vandring från Lidingö centrum och Stockholmsvägen upp till Torsvik, för att förmedla en gemensam vision av framtidens centrum, samt berätta om vad som redan är på gång.

Lidingö Näringsliv hade arrangerat vandringen tillsammans med berörda fastighetsägare som berättade om sina visioner, idéer och aktiviteter för den politiska majoriteten och medarbetare från Lidingö stad.

Det var totalt 22 personer som deltog på vandringen som tog 1,5 timme med 7 stationer.

Idha Bergström från Grosvenor berättar om Lidingö centrums framtidsplaner och Brödernas som öppnar den 25:e.

Anna-Britta Bergman, från Lidingö stads fastighetsförvaltning, berättade om vad som var på gång med husen på Stockholmsvägen.

Jan, Johan och Martin Fredegård, Fastighets AB Senator berättade om framtidsplaner För Lidingö Arena huset.

Här lyssnar vi bland annat på den höga bullernivån från Södra Kungsvägen. Öronbedövande!

Bo Lindholm, Marginalen Fastigheter behövde mer parkeringsplatser för besökare till Torsviks Center.

Lite eftersnack Mikael Gustafson Handelsbanken, Katarina Palmstierna, Lidingö Näringsliv. Bakom: Bo Lindholm och Malin Rosenkvist, näringslivschef.

VISIONEN: ETT CENTRUM SOM LIDINGÖBOR ÄLSKAR - EN LEVANDE PLATS FÖR ALLT OCH ALLA

• Lidingö centrum är en levande och ekonomiskt blomstrande mötes- och handelsplats för boende, besökare och näringsliv. Lidingöbor älskar sitt centrum, besöker det ofta och åker inte gärna över bron för att handla.

• Lidingö Centrum är öns kärna och utvecklad efter Lidingöbornas behov med olika typer av trivsamma mötesplatser, handel, service, mat, restauranger, café, vårdcentraler, gym, kultur, biograf etc. Här finns också bostäder och kontor vilket ger ett levande och tryggt centrum som ger möjlighet att leva 24/7 och som växlar utbud och aktiviteter efter säsong.

• Lidingö Centrum är miljömässigt, socialt och ekonomiskt hållbart på framkant med mycket grönska och små fina mötesplatser och oaser med olika karaktär.

• Kollektivtrafik och parkering är väl anpassad och smälter fint in i den gröna miljön. Det är lätt att parkera och ladda bilen liksom att det finns säkra cykelparkeringar och cykelvägar.

• Stadshusparken – omdöpt till Raul Wallenbergparken – är en grön oas och en naturlig och integrerad del av Lidingö Centrum. En trevlig mötesplats för Lidingöbor i alla åldrar, med lekpark för de yngre och rastplatser för de äldre, café på sommaren, uteplats för restaurangerna som ligger runt om och en liten fontän med sittplatser i anslutning till Raul Wallenberg statyn. En härlig mötesplats även på vintern, då här finns några vinteraktiviteter.

• Stadshuset är en integrerad, levande och välkomnande del av Lidingö Centrum som blivit stadens kultur- och mötesplats med restaurang, bibliotek, konstutställningar och kulturevenemang – allt detta i kombination med arbetsplatser för staden, vårdföretag och mötesplatser för seniorer.

• Stockholmsvägen är både en förlängning och en integrerad del av Lidingö Centrum, med en trivsam och dubbelsidig handels-/gågata med butiker, restauranger, café, frisörer, hotell, vårdcentraler, gym, etc. Här finns även flexibla kontorslokaler i anslutning till garage, bostäder, gröna områden och en avslutande park vid bron. Cykelbana, kollektivtrafik och bilar är delvis omlagda till andra ställen och gömmer sig delvis bakom en allé av grönskande träd. Olika åtgärder med s.k. ljudbarriärer har begränsat bullernivån på Stockholmsvägen och fler miljövänliga bostäder finns där.

• Torsviksdiket är överbyggt och bullernivån har minskat radikalt på Torsviks Torg, där det nu finns ett torg, en park och trevliga mötesplatser. Det känns som en naturlig del av Lidingö Centrum. Biltunnlarna under är målade och uppfräschade, så att infarten till Lidingö känns mer inbjudande.

• Torsviks Torg, som började som Lidingös centrum i början på 1900-talet, är nu åter en del av detta. Här finns mathandel, café och andra småbutiker i kombination med många och ändamålsenliga kontorslokaler och boende. Här finns även Torsviks Center där många vårdenheter och ambassader finns samlade, samt ett parkeringsgarage där det är lätt att parkera för besökande.

Läs mer om arbetet med Lidingö Centrum här.

Läs mer om Lidingö Näringsliv här: #lidingonaringsliv

Kommentarer

  1. Ett av de bedrövligaste husen vid Lidingö Centrum är f.d. Tindra café, mitt emot Stadshusets entré. Vad händer med det kvarteret? Hur länge ska en fastighet förstöra för besökare och omkringboende?

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *