Vallen byggs ut – klart 2021

Hösten 2021 är ombyggnaden klar. Foto: Eva Viklund, Lidingö stad.
Lidingö19 mars 2020 kl 06.282

Upprustningen av Lidingövallen till en fullstor idrottsanläggning blir nu verklighet. I september 2021 ska den nya löparbanan och fotbollsplanen vara klara.

Lidingövallen ska rustas upp och få en löparbana som är 400 meter lång och en fullstor fotbollsplan för 11-mannalag. Avtal har tecknats med Svensk Entreprenadteknik AB som startar förarbeten på plats mitten av mars. Efter påsk stängslas området runt löparbanorna in och utbyggnaden startar.

Majoritetens representanter i kultur- och fritidsnämnden; Filip Svanberg (M), ordförande, Erik Öberg (L), vice ordförande samt ledamöterna Evelyn Lewandrowski (LP) och Axel Göthberg (KD) ser fram emot den nya arenan.

– Vi är glada och ser fram emot att snart kunna erbjuda våra föreningar och Lidingöborna en riktigt fin och utökad anläggning, där också större tävlingar och matcher kan hållas, säger de i ett gemensamt uttalande.

Anläggningen ska breddas och förlängas inom ramen för den befintliga tomten. Fotbollsplanen blir av naturgräs och kommer att hålla internationella mått för de högsta seriematcherna. 

Tillfälliga entréer
De ordinarie entréerna vid Kyrkvägen och Kyrkviksstigen hålls stängda under hela byggtiden och ersätts av tillfälliga entréer, som skyltas på plats. Entrén till Lidingövallens omklädningsrum flyttas något. Övriga ytor inom idrottsområdet, som konstgräsplanen, omklädningsrum, motionsrum och isrink, påverkas inte och kan användas som vanligt. Inte heller påverkas parkeringsplatserna vid området.

Evenemang som normalt brukar hållas på Lidingövallen anpassas efter gällande förutsättningar under projekttiden. Sista helgen i september kommer arbetsområdet tillfälligt att öppnas så att deltagare i Lidingöloppet kan hämta sina nummerlappar. 

Bakgrund
I maj 2017 beslutade staden att Lidingövallen skulle rustas upp. Efter att omfattningen och kostnaderna för projektet ökat markant till en totalkostnad på uppemot 95 miljoner kronor, återremitterades projektet i januari 2019 till kultur- och fritidsnämnden. En ny lösning arbetades fram, bland annat ändrades placeringen av anläggningens olika delar så att ombyggnationen kunde hållas inom befintligt område. Därigenom kunde projektets kostnader minskas utan att ge avkall på kvaliteten. Arbetet bedöms nu kunna genomföras inom ramen för en projektbudget på 60 miljoner kronor.

Kommentarer

  1. Invigningen kommer att ske den 11 september. På söndag (den 5 september) kommer en artikel här på Lidingö Nyheter om detta och vad programmet kommer att innehålla.

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *